آرشیو برای: "تیر 1397"

ماعقب،مانده ایم!!

  گاهی خسته ازاتفاقات پیرامون دلت کنج خلوتی می خواهد.که قلم دردست بگیری وهرآنچه که ذهن طوفان زده ات دیده وضبط کرده رابه روی برگی از دفترپیاده کنی. هرکس چیزی راحواله ات کرده! حرفهایی که خودت هم باتمام وجودت لمسش کرده ای! توراکه می بینند درد دلشان تازه می… بیشتر »

نامه ای به دخترم

زهرای من سلام خجسته روزمیلادبانوی عصمت وکرامت حضرت فاطمه معصومه(سلام الله علیها)روبهت تبریک میگم 😍 امروزبه همین مناسبت برات چندخطی به یادگارمی نویسم که هروقت باسوادشدی این نامه چراغی برای انتخاب مسیرزندگیت باشه 😊 نورچشمم توزمانه ای زندگی می کنیم که خیلی… بیشتر »

دختران فاطمی

               🌻دختران فاطمی 🌻 ⚘یه مسابقه دخترونه برای دختران ایرانی😉 ✅به مناسبت دهه کرامت وروز دختر همه دختران گل ایرانی به این مسابقه دعوت هستند✅ ➖➖➖➖➖➖➖➖ ◀️شرایط شرکت دراین مسابقه 👈مادران عزیز یه توصیف کوتاه… بیشتر »

هرزن یک تولیدکننده درمنزل

اگرجزآن دسته ازبانوانی هستیدکه به دوخت ودوز علاقه دارید.به شماحرفه جواهردوزی راپیشنهادمی کنم. چراکه این حرفه سوای علاقه فوق العاده به دقت بالایی احتیاج دارد. درآمداین حرفه خوب هست.به شرطی که کارتان بی عیب باشد. ⁉️جواهردوزی شامل چه چیزهایی می شود⁉️ ✅دوخت… بیشتر »

دعای مادر

دودغلیظی همه جاراپرکرده بود.چشم چشم رانمی دید. به هرطرف برمی گشت فقط دودبود ودود؛و غباری که دردهانش میرفت و زیر دندان احساس می شد.یادش نمی آمدآنجاکجاست وچرااوآنجاست.فقط می دانست هرطورشده بایدراه نجاتی پیداکند.هرچه بیشتردرآن وضع بماند؛نفسش تنگ ترمی… بیشتر »

وجدان بیدار

#تولیدی #به_قلم_خودم دائم درگوشت زمزمه می کند.هربار چیزی رایادآورمی شود.گاهی انقدر حرفهایش روی مخت رژه می رودکه دلت می خواهد،خرخره اش رابجوی!! همیشه وهمه جاباتوست.دست از سرت برنمی دارد. تابیداری باتوبیدار است ووقتی می خوابی بازاوبیدار است. عجبا انگاری… بیشتر »

پرواز۶۵۵

#روز_نوشت امروز۱۲تیراست درچنین روزی درسال۶۷ایران مصیبتی دیگردید.مصیبتی ازجنس ضعف وکمبوداقتدارنظامی!! 🔻 دراین روز ناووینسس امریکایی بادوفروند موشک، هواپیمای مسافربری ما را با 290 سرنشین ساقط کرد تا یکی از بزرگترین جنایت های ضد بشری رقم بخورد. هم اکنون که… بیشتر »

جادوی سیاه

#تولیدی نمی دانم چه شدکه اینگونه شد!فقط می دانم ازوقتی که آمده،تعادل همه چیزرابهم زده!است! دیگرنه خانه ها مثل گذشته گرم وصمیمی است؛ونه قلب اهل خانه نسبت به هم مانند گذشته می تپد!! درظاهریک چشم بیشتر ندارداماباهمان یک چشمش میلیاردهاانسان رادرجهان به خود… بیشتر »

مستاجرهابخوانند!!!

#تولیدی #به_قلم_خودم تنهایک مستاجرمی تواندحرفهایم را متوجه شود. اگر مستاجرهستی مدتی کوتاه همراه من باش، وبرکبوتر خیال سوارشومیخواهم تورابه سرزمینی ببرم که خانه ای رویایی درآن وجوددارد. خانه ای که چندین اتاق دارد وهر اتاقش به بزرگی استادیوم ورزشی است.… بیشتر »

هرزن یک تولیدکننده درمنزل

#تولیدی_کوچک_خود_را_راه_بندازید دراین قسمت بایکی دیگه ازحرفه های پردرآمدی که می توانیددرمنزل به راه بندازید؛درخدمتتون هستیم. ایده هفتم:کچه دوزی این حرفه بخاطرتنوع بالاوزیبایی که داردجزحرفه های پردرآمدمحسوب می شود. بعدیادگرفتن این حرفه می تونیدباالیاف… بیشتر »

چقدرزوددیرمی شود...

۷۲،شهید،مظلوم،بهشتی.اینهاواژه هایی هستندکه در ذهنم شوری بپاکرده اند.از امواج طوفانی خیال سواری می گیرند،گویابه دنبال ایجادسیل می باشند.چراکه هرچه التماسشان کردم این بارازمن بگذردکوتاه که نیامدند هیچ!!مرا واداربه جمله ساختن می کنند.باهر زبانی تلاش کردم… بیشتر »

اینترنت ارزان باسرعت بالا

می دانم وقتی چشمتان به این تیترمی خوردباخودمی گوییدمگرمی شود؟!!یابه قول نقی معمولی:《مگه می شه ؟!!مگه داریم؟!!》🤣 بایدمحضرمبارکتان عرض کنم هم می شودوهم داریم  ولی اجراکننده متعهدنداریم.😎 ای کاش مجریان طرح که همیشه دنبال اجرای انواع طرح هاوالگوهای… بیشتر »

باسوءتغذیه رشدمحال است

کلافه وخسته ازحرفهای تکراری به کنج اتاقش پناه می برد.درحالی که زانوهایش رابغل گرفته وسرش راروی زانوهایش گذاشته،درافکارش غرق می شود.باخودمی گوید:مگه من ازبقیه چی کم دارم؟چراکسی منودرک نمی کنه؟!!چراکسی استعدادهای منونمی بینه!!!چراباورم نمی کنن!!! … بیشتر »

هرزن یک تولیدکننده درمنزل

اگردنبال حرفه ای هستیدکه درتمام فصل هادرآمدزا باشدایده امروز راازدست ندهید. ایده پنجم:بافتنی(چه قلاب،چه میل،چه ماشینی) ⏪این حرفه برای تمام فصول جای کاردارد.سوای بافت کلاه وشالگردن،دستکش،اشارب،پالتو،ژاکت و…که مخصوص زمستان هستند. ⏪می توانید ازاین… بیشتر »

حجم تنهایی تو

چگونه بنویسم درحالی که قلم ازتوصیف حالم قاصر است.ازچه بنویسم؟که آهی بلندنشودوقلبی نسوزد؟!!!ازکدامین واژه هاشروع کنم که هوای دلم راطوفانی ترنکند؟!!! می نویسم ازغربت وتنهایی!!! مگرمی شودازغربت وتنهایی نوشت؟!!درحالی که خودباعث غربت وتنهایی شماهستیم.😭 بی… بیشتر »