آرشیو برای: "مهر 1397"

ایستگاه آخر

هوابس ناجوانمردانه سردبود.پنجره ماشین رابالاآوردم تابلکه کمی از سوز هوا کم شود.باران می باریدوبه سختی می شدرانندگی کرد.جاده شلوغ بود.بعضی بااحتیاط می راندندوبعضی درسبقت گرفتن ازهم سرازپانمی شناختند. رقص ماشین هادرآن هوا دیدنی بود. ازچپ وراست ماشین می… بیشتر »

دریای خون

لحظه ای بامن همراه شو،ودل به قلمم بسپار.تابه اتفاق هم درکوچه پس کوچه های خیال قدمی بزنیم. بامن همراه شو تابرایت ازمردمانی بگویم زحمت کش، مهربان وساده دل. درخانه هایی ازگل وچوب وخشت روزگارمی گذراندند.محرم که می شد مجلس عزای مولا برپابود.سوزواشک وآه… بیشتر »

به اهل کوفه توهین نکنید!!!

تاتاریخ،تاریخ است، ننگ یاری نکردن امام حسین (علیه السلام)مانندداغی برپیشانی کوفیان جای خوش کرده است.امان از مردم کوفه!!! نامه می نویسند چون امام راشایسته امامت می دانند بعداز یاری اش دست می کشندچرا؟! نان به نرخ روز خورشنیده اید؟! اینان ازهمان دسته اند.… بیشتر »

هرزن یک تولیدکننده درمنزل

تولیدی،کوچک خودرا به راه بیندازید. یکی دیگر ازحرفه های درآمدزاچرم دوزی است که می تونید به راحتی درمنزل کارکنیدوبافروش،محصولاتتان به درآمدبرسید. 👈چرم:مهمترین ابزار درحرفه چرم دوزی اولین و مهم ترین ابزار کار با چرم، خودِ چرم است، که این روزها به صورت… بیشتر »

قلاده ای به جنس آزادی

اگرآزادگی را ازآزادی بگیریم چیزی جز ولنگاری نمی ماند. آنهایی که به نام آزادی تورا دعوت به انجام کارهایی خلاف عرف،وحقوق اجتماعی می کنند. خوب فرق آزادی وآزادگی رامیفهمند.شایدبه همین دلیل است دلارها خرج می کنندتا باالگوی آزادگان عالم آشنا نشوی!! چراکه… بیشتر »

قلبت رافلش کن!

دل تنگ که می شوی گوشی دستت می گیری وآهنگ گوش می دهی!تصورمی کنی آنهادرد تورا فریاد می زنند،خود رادرخط به خط متن خواننده میابی! گاهی چقدرحس خوشبختی وگاهی چقدر خودرا بدبخت می بینی! غافل ازآنی که این امواج تورا ازخودبی خود می کنندوحالی به حالی می شوی!… بیشتر »