کلید واژه: "گیره روسری"

گیره روسری شماره ۲

👈برای درست کردن این مدل گیره روسری به لوازم زیر احتیاج دارید👇 ➖سیم برنجی شماره 6 یا 7 ➖مهره ➖خرج کار ب سلیقه خودتان ➖انبر دم گرد و سیم چین ➖زنجیر سایز متوسط 🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰 برای دانلودفیلم آموزشی بزنید 👈اینجا بیشتر »

گیره روسری شماره ۱

👈آموزش گیره روسری👇 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 👈لوازم موردنیاز👇 برای دانلودفیلم آموزشی گیره روسری لینک زیر را لمس کنید 🤚 بیشتر »