کلید واژه: "پيازسيب زميني"

چراكسي پيازوسيب زميني راداخل گاوصندوق نميگذارد؟

واقعاچرا؟!!! چراگاوصندوق جای گوجه وپیازوسیب زمینی نیست؟!! جای شکلات وآدامس نیست؟!!!!! لابدداری به تیترمتنم می خندی خوب حق داری بخندچون منم دارم می خندم :) اماازشوخی بگذریم مگه نه اینکه گاوصندوق جای چیزهای باارزشه؟!!! اگریه ماشین آخرین سیستم وباکلاس بخری… بیشتر »