کلید واژه: "القائات شیطان"

اغواگر

🤢بشنوببین شیطان چی میگه؟😒 🌕إِنَّ اللّهَ وَعَدَکُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّکُمْ فَأَخْلَفْتُکُم ؛ خدا به شما وعده حق داد که اگر راه او را بپیمایید، به سعادت خواهید رسید و من نیز وعده فریبکارانه ای دادم که دروغ بود و اکنون دروغ بودن گزارش و تخلف من… بیشتر »

واقعاچرا؟

دقت کردی تامیخوای یه تکونی به خودت بدی تغییری توکارواحوالت ایجادکنی، اززمین وزمان برات میباره تاهمونی بشی که بودی🤔 ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺵ، ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺵ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﺍﺕ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ‌ﺷﻪ. ﺍﻣﺎ ﻳﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﻪ ﺗﺎ ﻣﻴﺎﯼ ﺧﻮﺏ ﺑﺸﯽ ﺷﻴﻄﻮﻥ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ‌ﺷﻪ ﻭ ﺑﻬﺖ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻪ. 🔰🔰ﻳﻬﻮ… بیشتر »