آرشیو برای: "خرداد 1397, 03"

باخدامعامله کرد

#تولیدی #به_قلم_خودم #وفات_حضرت_خدیجه_سلام_الله_علیها #با_خدا_معامله_کرد درروزگاری زندگی می کنیم،که معیار سنجش آدم هاپول وثروت،وهرآنچه این دورادربربگیرد می باشد. اگرپولدارباشی جایگاه اجتماعی ات بالای مجلس است واگرنداشته باشی جایگاه اجتماعی که هیچ ،حتی… بیشتر »