آرشیو برای: "اردیبهشت 1397, 22"

تباهی

#بصیریت امام خامنه ای #هشدار_ها 👇 👇 👇 👇 👇 👇 👇 👇 حالا آقایان آمریکایی‌ها که با مسئولین ما دُور هم می‌نشینند، از حقیر گله میکنند که چرا این‌قدر به ما بدبین است؛ خب من خوش‌بین باشم؟ با این وضعیّتی که شماها دارید، میشود به شماها خوش‌بین بود؟ همین چند روز… بیشتر »