موضوع: "ایده های درآمدزا(ویژه بانوان)"

هرزن یک تولیدکننده درمنزل

#تولیدی_کوچک_خودرا_راه_بیندازید.

ایده پنجم:خیاطی

این حرفه ازتنوع بسیاربالایی برخورداراست.یعنی یک بانوی خیاط اگردراین حرفه مهارت داشته باشدمی توانددرزمینه های مختلف ورودکندوبه درآمدبرسد.مثلا دوخت انواع لباس مردانه،زنانه،بچه گانه،لباس های مجلسی،لباس عروس،دوخت سرویس جهیزیه عروس، دوخت سیسمونی،دوخت کیف ولوازم التحریر و…

که هرکدام خودش به تنهایی می تواندمنبع درآمدی جداباشد.

به طورکلی شمابرای خیاطی به لوازم زیراحتیاج دارید.

👈پارچه-قیچی کاغذ و پارچه در انواع مختلف-مداد و پاکن و تراش- خط کش -اشل خیاطی – پیستوله برای رسم منحنی ها-نخ و سوزن – نخ کوک-بشکاف و نخ چین- کاربن مخصوص پارچه- کاغذ الگوی سفید غیر روغنی-سوزن ته گرد یا مرواریدی-چسب کاغذ و نواری-صابون یا مل خیاطی- رولت خیاطی- چرخ خیاطی-متر خیاطی-لایی چسب👉

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

◀️سرمایه لازم برای شروع خیاطی:اگرچرخ نداشته باشیدوبخواهیدیک چرخ خوب وکارسازبخریدحدود ۶۰۰الی۷۰۰پول چرخ است.مابقی هم پول ابزاری که دربالاذکرشد.

◀️البته می توانیدبرای شروع کارمدتی چرخ ازبستگان قرض بگیریداگرسرمایه کافی برای خریدنداریدو بعداز مدتی که به درآمدرسیدیدبرای خریدچرخ اقدام کنید.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

همانطورکه گفتم حرفه خیاطی فوق العاده متنوع ودرآمدزاست می توانیددرمنزل برای تولیدی هاکار کنید.مثلادوخت های سردوز راقبول کنید.یابامبل فروشی هاقراردادببندید روکش مبل رادرمنزل برایشان چرخ کنید.یاباپرده فروشی هایانصاب پرده قرارداد ببندیدکه پرده هارادرخانه بدوزیدودرآمدداشته باشید.

⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️

همچنین می توانیدبرای خودتان کارکنید.

مثلانمونه کارهای خودرادرفضای مجازی عرضه کنیدو سفارش قبول کنید.(دوخت سرویس جهیزیه عروس، دوخت سیسمونی،دوخت انواع لباس درسایزهای مختلف و…)

↩مشتری کافی است یکبارازشماخریدکندوازکیفیت کارراضی باشد.⤵️

◀️یااینکه ازدوستان وآشنایان سفارش بگیرید.اوایل برای جذب مشتری کمی تخفیف بدهید.

◀️می توانیدبه آموزش وپرورش(یامدیرمدارس) مراجعه کنیدوخودرابه عنوان یک تولیدکننده معرفی کنیدو بخواهیدلباس های فرم بچه های مدرسه ای رابه شماواگذارکنند.

◀️ایام تابستان اگردرمنزل جاداریدکلاس خصوصی برگزار کنیداگرنداریدبه بسیج محل یامسجدمحل مراجعه کنیدوخودرامربی آموزش خیاطی معرفی کنیدو بخواهیددراین ایام برایتان کلاس خصوصی بگذارند. شایددرآمدش خیلی نباشدولی درشناخته شدنتان بین مردم موثر،وباعث رونق کسب وکارتان می شود.

ادامه دارد…

هرزن یک تولیدکننده درمنزل

#تولیدی_کوچک_خودرابسازید.

ایده چهارم:انجام تزیینات عروس(ازتزیینات سفره عقدتاگل زدن ماشین و…)

همیشه حواستان باشدکه کارکردن عارنیست.رزق حلال درآوردن جُربزه می خواهدکه یقیناشمادارید.😉

⬅️برای شروع کارتزیینات عروس شمابین ۵۰تا۱۰۰ هزار تومان سرمایه کاراحتیاج داریدالبته اگربخواهیددرمنزل کارکنید.مثلا سفارش دسته گل عروس وخنچه عقد قبول کنیدو بفروشید.➡️

⭕بعدازهرکاری که انجام میدهیدیک عکس بگیرید تاپایان کارهمه عکس هاراداخل یک آلبوم بگذاریدوبه مشتری نشان دهیدتاازبین آنهاانتخاب کندیاسطح کارشماراببیند.⭕

⭕لوازم موردنیازبرای تزیینات عروس کاملاسلیقه ایست یعنی شمامی توانیدبه جای هزینه های هنگفت ازلوازم جایگزین استفاده کنید.تاهم خرج کردنتان کمتر شودهم کارراباقیمت مناسب دست مشتری دهید.⭕

◀️ولی یک سری لوازم کلی نیازدارید⏬

👈چسب حرارتی،نگین(انواع نگین هارامی توانید استفاده کنید.چه کله قندی باشندچه پوکه داریا نگین های الماسی وشیشه ای و…)ربان های۱ الی۳الی۴و۷ سانتی متناسب باطرح موردنظرتان.تورهای ارگانزا یاگیپور وهرچیزی که بدردتزیینات بخوردوزیبایی کارشمارابیشترکندقابل استفاده است.قندهای تزیینی برای عقد وهدیه دادن و…

به تصاویرزیرجهت ایده گرفتن دقت کنید👇

همانطورکه می بینیدتنوع کارتزیینات عروس بالاست شمامی توانیدتمامی لوازمی که یک سفره عقدبه آن نیازداردرابسازید.انواع دسته گل(ربانی،گل لمسی، کریستالی و..) جای زیورآلات عروس،گیفت،پارچه بالای سرعروس وداماد و…

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

↩برای تزیین ماشین عروس

➖چسب ،اسفنج،فویل،گل های آماده یادست ساز، ربان،ساتن و…(متناسب باطرحتان بایدلوازم راتهیه کنید.)

⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕

امانحوه فروش وبازاریابی آن

مانندبقیه حرفه هایی که نام بردیم تابه امروزبرای فروش این نوع کارها،شمامی توانیدازفروش چهره به چهره یعنی به دوستان وآشنایان وهمسایه ومزون ها یافروش مجازی به درآمدبرسید.

◀️تنهاتفاوت این حرفه این است که اگربخواهید خارج ازمنزل کارکنیدمی توانیدبرای خودیک اتاق عقدآماده کنید.(مغازه کرایه کنیدیااینکه باکسی که مغازه دارد امابلااستفاده است شریک شویدکه مکان ازاوکاراز شما.)وتمامی ملزومات عقدراخودبسازید. وتشریفات مراسم عقدوعروسی راقبول کنید.باتبلیغات مشتری خوبی خواهیدداشت.

◀️یامی توانیدباسالن های عقد،تالارهاقراردادببندید وتزیینات راشمابه عهده بگیرید.(مستلزم این است که خودایده پردازی کنید.مونتاژکارنباشید،خلاقیت بخرج دهید.)

◀️واگرهم بخواهیددرمنزل کارکنیدهمانطورکه عرض کردم می توانیدبافروش حضوری یامجازی درآمدزایی کنید. یانمونه کاربرای مزون هایاآرایشگاه بانوان شهرتان ببریدوبسپاریدتابرایتان بفروشندیاکرایه دهند.

👇👇👇👇👇👇👇

برای فروش بهتر طرح های تخفیفی بگذارید یامثلابرای خریداولی هادرکناریه دسته گل یه هدیه هم بفرستید.این کاردرجذب مشتری موثراست.

ادامه دارد…

✍به قلم طوفان واژه ها

هرزن یک تولیدکننده درمنزل

#تولیدی_کوچک_خود_را_راه_بیندازید.

✍به قلم طوفان واژه ها

👈هنرسوم:(ساخت انواع تاج وزیورآلات لحیمی وژله ای)

این حرفه همانطورکه ازاسمش پیداست،تنوع بالایی دارد.یعنی شمامی توانیدانواع زیورآلات (گوشواره، گردنبند،دستبند،انگشتروپابندوتاج و…)رادرست کنید.

💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫

📄لوازم موردنیازساخت تاج وزیورآلات بالحیم:

👈هویه ووسایل جانبی آن مانند قلع(سیم لحیم)، روغن لحیم، فلاکس، پایه هویه نیازدارید.

 👈خمیرسیلیکون

  👈نگین پوکه دارمتری

 👈قفل دستبندوگردنبند،آویزگوشواره

✋نکته:می توانیدازهویه ۴۰یا۶۰وات استفاده کنید.

منظورازقلع(سیم لحیم):سیم لحیم آلیاژی از قلع و سرب است که در انواع مختلف ساخته میشود . در لحیم کاری دو فلزی که باید به یکدیگر متصل شوند را به یکدیگر میچسباند . که برای این کار باید سیم لحیم توسط هویه ذوب شود سپس به محل اتصال هدایت شودو وقتی که خنک شد دوفلز به یکدیگر می چسبند.

نکته مهم دراستفاده ازسیم لحیم نوع کیفیت آن است که خیلی درکیفیت کارشماهم موثراست.شمامی توانید از سیم لحیم ۶۳درصدکه دربازارباهمین نام موجود هست استفاده کنید.ضمنابرخی سیم های لحیم آغشته به مقدار کمی روغن لحیم و یا فلاکس هستند که نیاز به استفاده همزمان از روغن لحیم را نیز مرتفع می سازند.✋

به تصویرزیرجهت ایده گرفتن توجه کنید👇

✋لوازم کارمربوط به هویه رامی توانیدازالکتریکی هاخریدکنیدوخمیرسیلیکون،نگین،قفل وآویزراخرازی هادارند.✋

💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫

👈انواع زیورآلات وتاج ژله ای

فرق کارهای ژله ای بالحیم بیشتردر حذف هویه و جایگزین شدن چسب صنعتی حرارتی است. وازلحاظ تنوع وکارایی مانندلحیم است.(انواع تاج، گردنبند وگوشواره،دستبندوانگشترو…)

📄لوازم موردنیاز👇

👈نگین کله قندی(دراندازه های مختلف دربازارموجود هست متناسب باشکل تاج یازیورآلات موردنظرتان تهیه کنید.اماسایزپرکاربردمعمولا۱۲یا۱۴ هست.)

👈خمیرسیلیکون:در دوشکل دربازارموجودهست نواری وگرد.متناسب باکارایی تان خریدکنید.

👈پنس،چسب حرارتی صنعتی(بی رنگ است ووقتی دست به بدنه اش بزنیدچسبندگی احساس می کنید. این نوع بهترین نوع برای کارهای ژله ایست ومانع ریختن نگین هاپایان کارمی شود.)

👈زنجیرساچمه ای(ناخنگیری)دررنگ های مختلف دربازارموجوداست.

✋نکته:عامل دیگری که باعث می شودچسب به نگین هابه درستی بچسبدوآن هارانگه دارددستگاه چسب است.کیفیت دستگاه چسبتان هرچقدربهتر باشدچسب بهترداغ می شودوچسب که بهترداغ شود.دقیق تردربین نگین هاجای می گیرد.✋

به تصویرزیرجهت ایده گرفتن توجه کنید👇

💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫

👈فروش وبازاریابی👉

👈شمامی تونیدبه دوصورت مستقیم وغیرمستقیم نمونه کارهای خودرابفروش برسانید.

✔مستقیم یعنی خود،نمونه کارتان رابه مشتری معرفی کنید.(باراه اندازی کانال وتبلیغات درفضای مجازی، ساخت گروه ودعوت دوستان وآشنایان وقراردادن نمونه کارها.تبلیغ حضوری وچهره به چهره،وفروش به مزون های عروس وآرایشگاه های بانوان. )

✔غیرمستقیم یعنی نمونه کارهایتان رابه مزون های عروس بسپاریدکه برایتان بفروشندیاکرایه بدهند.یا یک بازاریاب پیداکنیدوبااوطی کنیدکه ازهرفروشی که انجام دهد درصدی به اوتعلق می گیرد.(این کاملا توافقی است معمولادانشجوهاوجوان هایی که دنبال کارپاره وقت هستند وبا بازاریابی آشنایی دارند. استقبال می کنند.) کارهایتان رادرفروشگاه های مجازی یاوب سایت ها عرضه کنیدتابفروش برسد.

✋نکاتی که درپست های قبل گفته شددرزمینه مدیریت هزینه وفروش راهم درنظربگیریدوچندین بارمطالعه کنیدتاملکه ذهنتان شود✋

✔تمامی این راه حل هاقبلاامتحان شده ونتیجه مطلوب حاصل شده،به همین دلیل تصمیم گرفتم این تجربیات راباشماهمراهان گرامی به اشتراک بگذارم تاگره ازمشکلات فروشتان بازشود،ان شاءالله.✔

💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫

سعی کنیدافکارمنفی راازخوددورکنید.افکاری مثل اینکه بازارنیست.کسی استقبال نمی کند،نمی شودو…

باورداشته باشیدکه می توانید.همیشه شروع هرکاری سخت است ومشکلاتی به همراه دارد.مامنکرمشکلات پیش روی شمامخصوصااوایل کارنیستیم.امانکته ای که هست وعده خداوندمتعال است که میفرماید:《فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا به یقین با (هر) سختی آسانی است.انشراح/۵》

پس ازهرسختی آسانی است یقین کنیدبه وعده خدا وازتلاش دست نکشیدان شاءالله به نتیجه دلخواهتان خواهیدرسید.

کسی رامی شناسم که دربدترین شرایط زندگی و ورشکستی وازدست دادن تمام دارایی اش ناامیدنشد ازحرفه ای که بلدبود(خطاطی) درآمدزایی کرد.اوایل تاجابیفتدوشناخته شودسخت بود.اماباتوکل بخدا امروز اوجزکسانی است که صنایع دستی خودرا صادر می کندومشتری های خارجی دارد.😊

شایدبرایتان جالب باشدکه بگویم اوازخطاطی بر روی سنگ شروع کرد.😎

👈همیشه یادتان باشدخلاقیت رمزپیروزی است. بجای اجرای طرح های اینترنتی وبه اصطلاح ژورنال ازخود ایده بدهید.طرح هاراببینیدولی درآخرطرحی خلاقانه ازخودتان اجراکنیدتاخاص باشد.👉

✔مشتری بعدقیمت وکیفیت طالب کالایی است که خاص وبروز وتک باشد.😊

ادامه دارد…

هرزن یک تولیدکننده درمنزل

#قسمت_سوم

#تولیدی

ضرب المثل شیرین وپرکاربردی داریم تحت عنوان:《باحلواحلواگفتن،دهان آدم شیرین نمی شود.》این جمله مصداق بارزتلاش وکوشش است.یعنی اینطور نیست که بادست روی دست گذاشتن وانتظاراز دیگران داشتن بتوانیم به موفقیت برسیم.😎

بایدتلاش کرد،تحقیق کرد،ودرعین حال به خداتوکل نمود.ویقین داشت روزی دست خداست.انسانی که بدون هیچ زحمتی دنبال رسیدن به سودکلان باشد. یافردی که می خواهدازهرراهی به درآمدبرسد.اینها همه غلط اندرغلط اند.وره به ناکجاآباد دارد.😥

نگاه نکنیدبه آن شرکت لیبرالی که نه خدامی شناسد ونه حق کارگرسرش می شودولی پولش ازپاروبالامی رود.این جماعت اگرامروزافعی شده اند.هستندافرادی که لی لی به لالایشان گذاشتند.وامروزهم… آنچه مهم است این است که روزقیامتی هم درکاراست وباید جواب گوباشند.😏

بگذریم…این هاراگفتم تابگویم،تولیدکننده عزیزکه نه سرمایه زیادی داری ونه حامی گردن کلفتی!!! بدان وآگاه باش که توچیزی راداری که آن گردن کلفت هاندارند،توخداراداری.خداراداشته باش وپادشاهی کن. بگذاررمزموفقیتت رضایت خداباشد.پس قبل ازشروع کسب وکاریک دورشرعیات کسب حلال رامطالعه کن که مبادادچار"ربا” شوی.بگذارسودت هرچندکم،امابرکت داشته باشد.😊

✅رسول خدا(صلی الله علیه وآله وسلم) فرمودند:《…رَحِمَ اللّه مُؤمِنا كَسَبَ طَيِّبا…خدارحمت کندمومنی راکه پاکیزه کسب کند.》الفقیه،ج۳،ص۱۶۷😍

بدست آوردن سودشیرین است.امادنبال سودبودن و برای سودبیشترتلاش کردن وبه هرراه شومی چنگ زدن جزتباهی نیست.اینکه انسان پول بیشتر ازراه دوز وکلک بدست بیاورد وبرکت نداشته باشد. جزخستگی به تن آدمی نمی ماند.

به عنوان یک تولیدکننده همیشه حواست باشدکه رضایت خدارامقدم بداری بردیگران.رضایت خدا در رضایت مشتری توست.پس کم فروشی ودغل وفریب فقط از روزی خودماکم می کند.چون مخاطب اعتمادش راازدست خواهدداد.روایت داریم ازرسول خدا(صلی الله علیه وآله وسلم)که میفرمایند:《بهترین کسب هاکسب دست کارگراست؛اگردرست وخیر خواهانه باشد.(جامع الصغیر،ج۱،ص۶۲۱)》

بنابراین برای اینکه درآمدی تضمینی داشته باشیم ومطمئن باشیم سودی که بدست می آوریم برکت دارد وگره اززندگی مان بازمی کندمواردفوق رادقت کنید.😉

✅وامابرویم سراغ اینکه چطورتولیدات خودراتبدیل به سودکنیم.👇

✔دردرجه اول شمابرای هرتولیدی نیازبه لوازم کار داریدکه بایدتهیه کنید.(همانطورکه گفتم نبایدازلوازم بی کیفیت برای تولیداستفاده کرد.)ازطرفی هم بایدبه فکرراهی باشیم تاهزینه کمتری بابت خریدمواداولیه بپردازیم.🤔

توصیه بنده همیشه به هنرجوها این بوده که جزیی خریدنکنید!!!شمامی خواهیدبه عنوان یک تولیدکننده مثلادرحرفه نمددوزی فعالیت کنید. پس اگرقصدتولید درمقداربالاراداریدجزیی خریدکردن وسایل کارفقط سرمایه شمارا ازبین می برد.برای جلوگیری ازهدررفتن سرمایه به جای خریدازدلال وخرده فروش به سراغ عمده فروش بروید.بازهم ازنمد دوزی مثال می زنم.

ببینیدبنده همیشه به هنرجوهایی که مبتدی بودند تاکیدمی کردم برای شروع نیازنیست نمدمتری بخرید. همان اندازه های a3وa4برای شروع دررنگ های متفاوت کفایت می کند.اماازیک زمانی که درکارحرفه ای شدیدوتوانستیدازنمد انواع لوازم موردنیازمثل رومیزی، کوسن،سرویس لوازم آشپزخانه،لوازم والتحریروکیف، عروسک وسیسمونی کودک وانواع گیفت وتم تولد و…رادرست کنید.دیگر خریدجزیی برای شمابه صرفه نیست.شمایک کیلوالیاف طبیعی وجنس خوب بخریدمثلا۷هزارتومان تامدت هااین الیاف برای شماکفایت می کند.چراکه مصرف الیاف داخل نمدخصوصاعروسک و…مثل ساخت عروسک باخزوپارچه نیست.کمترمصرف می شود پس خرید یکبارالیاف برایتان به صرف ترخواهدبود.

✋بنابراین نکته اساسی برای هزینه کمترخریدعمده لوازم کاراست.یکبارمی خریدولی چندین نمونه کار درست می کنیدوازهرکارسودجدابدست می آوریدعلاوه براینکه خرج کردتان بدست می آید.✋

نکته بعدی درباره کم کردن هزینه هااین است که لوازم غیرضروری راحذف کنیم وبرایشان جایگزینی به صرفه انتخاب کنیم.بازهم ازنمددوزی مثال می زنم: مامی توانیم بجای خرید۱۲رنگ قرقره یانخ عمامه و… برای دوخت اصلی که دندون موشی می باشدازنخ ماهیگیری استفاده کنیم(که این کارخودش علاوه برصرفه جویی درهزینه زیبایی کارشمارابیشترمی کند.چراکه همیشه دوخت دندون موشی برای همه طرح هامایه زیبایی نیست گاهی نیازهست که این دوخت پنهان باشد.ونخ ماهیگیری بخاطررنگ بی رنگش بهترین گزینه است.وهرنمدراباهررنگی می توانیدبدوزید‌)۱۲رنگ اگرمی شودمثلا۱۵تا۲۰هزارتومان یک نخ ماهیگیری قیمتش بین ۵تا۸هزارتومان می باشد.(قیمت هاتقریبی است)قطعاازهرلحاظ به صرفه ترخواهدبود.ازطرف دیگرشمامی توانیدبرای دوخت های تزیینی تنهاچندرنگ اصلی راخریدکنیدنه اینکه متناسب باهررنگ نمدیک نخ همان رنگی بخرید.

این تنهایک مثال ازهزاران مثال برای کم کردن مخارج اولیه کاراست.

✅نکته بعدی واماخیلی مهم این است که تمامی خریدهای خودراباقیمت خرید،دردفتری ثبت کنید. ودرهرنمونه کارتولیدشده،نگاه کنیدچقدرازلوازم خریداری شده شمامصرف شده.(خرج کردخودراحساب کنید)بعدمی توانیدقیمت نهایی رابه مشتری اعلام کنید.

درنظرداشته باشیداگریک مترنمدراخریدید۲۰هزارتومان دردوخت یک عروسک بیست سانتی که تمام نمد استفاده نشده!!!نهایت ۲۰سانت ازنمد،۲۰گرم الیاف، یک عدد چسب،۳۰سانت پارچه برای لباسش، دوتا مروارید برای چشمش و…استفاده کردید.پس نمی توانیدکل قیمت خریدرا روی یک عروسک قیمت بگذارید.اندازه خرج کردمصرفی راحساب کنیدتاسود مناسبتان بدست بیاید.وقتی قیمت شمامناسب باشد، درکنارش مشتری هم رغبت می کندبه خریدوسفارش بیشتر.

تااینجاراداشته باشیداگرسوالی هست مطرح کنیدتادرپست های بعدی جواب بدهم.

ادامه دارد…

هرزن یک تولیدکننده درمنزل

#قسمت_اول

قبل ازشروع بحث ابتدانگاهی به کلام مقام معظم رهبری در خصوص نقش زنان در فعالیتهای اقتصادی می اندازیم تاچراغ راه مسیرمان باشد.ایشان فرمودند: «اسلام با کارکردن زن نه تنها موافق است بلکه تا آنجائیکه با شغل اساسی آنها که مهمترین شغل اوست یعنی تربیت فرزند و حفظ خانواده مزاحم نباشد، شاید لازم هم باشد. یک کشور نمی تواند از نیروی کار زنان در عرصه های مختلف بی نیاز باشد اما این کار باید با کرامت و ارزش معنوی و انسانی زن منافات نداشته باشد و باید زن را تذلیل نکند»(عبدالرحیم موگهی؛ سیمای زن، قم: دفتر تبلیغات اسلامی 1373، ص 131.)

بااین وجودچه کاری می توان یافت که هم حریم خانواده حفظ شود،وتربیت خانواده تحت شعاع قرارنگیردوهم شخصیتمان حفظ شودو ازبیکاری دربیاییم ودرآمدهم داشته باشیم😎 

نظرتان درباره کاردرمنزل چیست؟کافی است کمی اندیشه کنیم.سواربرکبوترخیال به زمان مادر ومادربزرگ هامان سفرکنیم.

به راستی آنهاچطورزندگی می کردند؟!!کارشان چه بود که همیشه مقداری پول زیرفرش یاداخل بالش پس اندازداشتند!!!😊

پخت انواع مربا،ترشی،رب و…وفروشش به درو همسایه وآشنایان یابه بقال سرکوچه!!!😁

دقت کرده ای؟هیچ وقت زمان اضافه نمی آوردند. ازصبح علی الطلوع شروع می کردندتاخودشب.و چقدرعمرشان بابرکت بود.به کدبانویی شهره بودند. انواع گلدوزی،خیاطی و…اصلا آن قدیم هاکسرشأن بوداگرزنی هنربلدنباشد.

شایدبگویی زمانه فرق کرده،بیشترزنان آن موقع بی سوادبودند.به همین دلیل مجبوربه انجام چنین کارهایی می شدند.وگرنه ازیک خانم دکترانتظارداری بیایدوگلدوزی کند؟آنهم بعداینهمه تحصیل؟

پاسخم این است اگرجذب شد.خوش به سعادتش که می تواندبه مردم کشورش خدمت کند. دراین بحثی نیست.

 ولی اگرنشدچه؟!مگرچه می شود؟یک خانوم تحصیل کرده که سالهادرس خوانده تادکتریاوکیل و…شودامابه هردلیلی نشد.ظرفیت تکمیل بودیاسرمایه کافی برای هزینه مطب و…نداشت بایدچه کند؟آنهم باوضع نابه سامان اشتغال درکشور!!!! 😔

عرضم روی قشرتحصیل کرده بیکاریست که این روزها دربه دردنبال کاراست.وچون حرفه ای هم بلدنیست به زحمت میفتد.بگذریم ازاینکه اغلب قشرتحصیل کرده درشأن خودنمی دانندبه کارهای هنری یاکارهایی ازقبیل مادران گذشته تن بدهند.باکلاسی واحساس تمدن وپیشرفت تکنولوژی مانعشان می شود!!!

اماانصافاکدبانویی با،باکلاس بودن چه تنافی دارد؟که بعضی حاضرنیستنددست به سیاه وسفیدبزنند!!!😩

آیاجزاین است که نظام سرمایه داری برای کسب سودبیشترمردم رابسوی مصرف گرایی سوق می دهد؟!😖خصوصابرای بانوان که هم نقش مهمی درتصمیم گیری خانواده دارندوهم بیشتردرگیرتجملات هستند برنامه هامی ریزنندتابامشغول کردن این قشربه مصرف گرایی،سودبیشتری به جیب بزنند!!!

وچقدرماغافلیم، جذب تبلیغات رسانه ایشان می شویم و بی خبرازآنکه این هاهمه حربه ایست تامیل به مصرف گرایی رادرمابیشترکند.کدام بی کلاسی است؟آیاآنچه که به اقتصادخانواده تان ضرر بزند بی کلاسی نیست؟!!!

قطعاتمام لوازم مصرف روزانه رانمی شودتولیدکرد.اما آن بخشی راکه می شودتولیدکردوبه درآمدرسید چرا خودرامحروم کنیم؟

اینکه روزهابرای خوددل مشغولی ازقبیل فلانی چه گفت وچه کرد مهیاکنیم وبه انواع دردومرض های عصبی دچارشویم وسرآخربی حوصله،توان آماده کردن یه لقمه غذاراهم نداشته باشیم وزنگ بزنیم ازبیرون برایمان بیاورند!!!چه برسدبه اینکه بخواهیم دست به کارهای تزیینی بزنیم وکیف ولباس وعروسک و… ونیازهایی ازاین قبیل رابرطرف کنیم!!!!

یااینکه نیازهای خودرابشناسیم ومتناسب باآنچه نیازخودودیگران است دست بکارشویم.مثلا چه اشکالی دارد اگرکودک ماجشن تولدی دعوت است بجای خرید یه عروسک وپرداخت هزینه گزاف باکمترین هزینه موادلازم رابخریم وخودبدوزیم!!! 

واین یعنی اقتصادمقاومی که یک زندگی رامی شود برپایه آن ساخت.حتی می توانیدپافراتربگذارید واز آنچه که علمش راداریدایجاداشتغال هم برای دیگران کنید.

کدام رامی پسندید؟

آیابهترنیست به توانایی هایمان رجوع کنیم وهمچون مادرانمان ازتوانایی هایمان درآمدزایی کنیم.تاکمک به اقتصادخانواده کرده باشیم؟!!!

پس اگربه دنبال کاردرمنزل هستی!!!اگربه کارهای هنری علاقه داری!!!  اگرعلاقه داری اماحرفه ای بلدنیستی!!!

باقسمت بعدی این مقاله همراه شوتابرایت ازرازهای درآمدزایی درمنزل بگویم.

بدان زندگی ات وازهمه بیشترخودت نیازبه تحول داری.ازاین پس این جمله راباخودتکرارکن👇👇 

هرزن می تواندیک تولیدکننده درمنزل باشد.

#من_می_توانم

ادامه دارد…

1 2
 
مسابقه وبلاگ نویسی حمایت از کالای ایرانی