موضوع: "من وعشقم"

عشق های پفکی

به دوستی هایی گفته می شود كه بنا به گفته دختران و پسران جوان بابت آشنایی بیشترشان با جنس مخالف و پر كردن اوقات فراغت به نحوی شادمانه :(صورت می گیرد و گاهی برای توجیه عملكرد خود دم از شناخت برای ازدواج می زنند . دوستی هایی كه شروع آن ساده اما عواقب آن سخت جبران نا پذیر است . بخصوص برای دختران كه در این گونه دوستی ها بیشترین ضرر را در قالب شكست عاطفی تا هتك حرمت های اخلاقی باید متحمل شوند :(

دوستی های خیابانی، برای دختران نوجوان و جوان به نظر راه شادی است كه آن ها را به سرمنزل مقصود می رساند! اما در واقع بیراهی است كه ره به تركستان دارد و جز گرفتار شدن در فحشا چیز دیگری عاید آنها نمی كند. این روش گذران اوقات فراغت در واقع ویروسی خطرناك است كه به جان اندیشه ها و اخلاقیات دختران نوجوان می افتد و آن تفكر ساده خوش گذرانی در اوقات فراغت را تبدیل به عادتی بیمارگونه در ارتباط گیری های نامعقول می كند . منجلاب این گونه گرفتاری ها و عادات غیر اخلاقی كه زاییده دوستی های خیابانی است می تواند انسان را تا مرحله بدنامی و فحشا فرو ببرد.

 امان ازدزدنابکار(به این مردان اعتماد نکنید)

 کسانی که از دوران آشنایی چنین رفتارهایی دارند، نه تنها قابل اعتماد نیستند، بلکه شما را برای ازدواج هم در نظر ندارند:

** به جای شناخت منطقی شما، سراغ جنبه های احساسی رابطه می رود.

**از آشنایی با خانواده شما طفره می رود.

**عفت را زیر پا می گذارد، درخواست های نامشروع دارد یا درباره مسائل جنسی، تحریک کننده و نا متعارف با شما صحبت می کند.

** مایل است آشنایی تان طولانی شود و برای آن زمان مشخصی را اعلام نمی کند.

** به شما می گوید که درگیر یک رابطه اجباری شده و خانواده اش دختر دیگری را برای او در نظر گرفته اند اما او مایل است از او فرار کند و شما را به همسری برگزیند.

**دروغ گفتن، هر روز یک بهانه برای علنی کردن رابطه دارد و امروز و فردا می کند: درسم تمام شود، سربازی بروم، کار پیدا کنم، پس انداز داشته باشم، موافقت خانواده را جلب کنم و…

 

  حرف های خودمونی….

باخودت چی فکرکردی؟لابداینکه اگرتن به دوستی باجنس مخالف ندی بهت می گن امل…دوستات مسخره ات می کنن….دوستی باجنس مخالف شناخت اولیه قبل ازدواجه پس لازمه ….

تمام این حرفهابه کنارمی خوام بگم اهل معامله هستی؟!! سرت توحساب کتاب هست یانه؟مطمئناشنیدی که هرگونه ارتباط باجنس مخالف حرامه!!!! فکرکردی چرا؟شایدخدامی خوادحال گیری کنه مگه نه؟!لابدباخودت می گی مگه می شه خودش غریزه شهوت روداده بعدخودش ارتباط باجنس مخالف روحرام می کنه ،اصلاجوردرنمیاد….

خدامی گه شهوت روبهت دادم تالذت ببری ….خیلی هم لذت ببری ….دائم لذت ببری….به کم قانع نشو….

پس تن به دوستی باجنس مخالف اونم پنهانی یعنی لذت کم یعنی ترس ازافشاشدن یعنی دلهره….وچون لحظه ایه یه بارهست یه بارنیست توی روحیه ات تأثیرمنفی میگذاره ،افسرده می شی طوری که به پوچی برسی ودیگه هیچی خوشحالت نکنه…همش وعده همش طفره رفتن،افت تحصیلی،مشغولی ذهن….آخرشم وقتی یه مدت باهات بودوبهش خوش گذشت میره سراغ یکی دیگه…تومی مونی ویه عالمه حسرت پس هرجورحساب کنی لذت آنی ومقطعی زیادبه صرفه هم نیست…

درحالی که اگرازراهش یعنی ازدواج واردبشی ازدواج باکسی که لیاقتت روداشته باشه، می تونی هرچقدرکه دلت خواست بدون ترس  ازافشاشدن لذتش روببری تازه بعدش به آرامش برسی… می تونی ازاین آرامش استفاده کنی وادامه تحصیل بدی وبه موقعیت اجتماعی برسی وخیلی اتفاقت خوب دیگه برات رقم بخوره….

 حالاخودت قضاوت کن …خداقصدش حال گیریه یاحال دادن؟!!!!

لابدالان پوزخندمی زنی می گی ازدواج؟!!! هه هه هه…کی می تونه تواین شرایط سخت زندگی ازدواج کنه …قبول دارم شرایط زندگی خیلی سخت شده اماهرچه قدرمشکلات سخت وبزرگ باشندیقین داشته باش خدای توهم تواناتره هم بزرگ تر…نکنه روزی الان خودت باخودته که می ترسی وقتی دوتابشی نتونی ازپس روزی نفردوم بربیای!!!!!!

روحرفام فکرکن…