موضوع: "آلبوم تصاویر"

مَحرَم اسرار می آید

مُحَرَم هرحرفش یک نشانه است. یک کلمه است، وهزاران حرف نگفته و زخمی که سالهاست التیامی نداشته!!یک کلمه است.امامَحرَم اسراراست.درهر حرفش سری نهفته است.

م :بیانگرمظلومیت است.

ح :نشان ازحَرم وحریم دارد.

ر:بیانگر راضی به رضای خدابودن،قدم اول بندگیست.

م:معنویتی سرشار ازعشق الهی. که در تکه تکه های اجسادشهدا،وآن همه مصایب! تنها زیبایی می بیند.

مُحَرم سری از اسرار حسین بن علی(علیه السلام) درسینه دارد. حسینی که پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم)بر گردنش بوسه می زد.و او وبرادرش را سرور جوانان اهل بهشت می خواند. 

به راستی چه چیز حسین(علیه السلام)را به قتلگاه برد؟ چه چیزدستانی را که روزی به قصدبیعت باخاندان رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) بلندشده بود.به مشتی گره کرده حاوی سنگ وکلوخ تبدیل کرد؟!! چه اندیشه ای درکاربود که بعدازچند دهه خاندان رسول الله را خارجی خواندند؟!! 

مُحَرم که می شود،همه جا حرف ازاین است اگر آن موقع مابودیم چنین وچنان نمی شد!! اگرما بودیم امام به قتلگاه نمی رفت!! اگرما بودیم حتما یاریش می کردیم!! 

این نشان از محبت مابه اهل بیت(علیه السلام) خصوصا به سالارشهیدان است.اماحواسمان هست ادعای سنگینی است! آنانکه جلوی امام  حسین(علیه السلام) صف کشیدند.هم ایشان را دوست داشتند. هم به جایگاهشان واقف بودند، امابرسردوراهی که قرار گرفتندیک طرف خط ومعیارامام وطرف دیگر، پول ومقام وشهرت و…بود، لغزیدند!!

ماچگونه عمل خواهیم کرد؟ این روزها که مسلم زمانه برای دعوت مردم به بیعت امام زمانش درمیان مردم است. ما بامسلم چگونه برخوردمی کنیم؟! 

به همت سرسپردگان داخلی ودشمنان خارجی آماج مشکلات برسرمان هوارشده! دراین مدت چه کردیم!!  عده ای همچون زمان امام علی (علیه السلام) آن زمان که درتلاش بودند زمینه صلح بامعاویه رافراهم کنند. مدام می گفتند مردم ازجنگ خسته اند!! نیازبه تجدید قوا داریم!! مردم مشکلات دارند نیازبه رسیدگی داریم!! اگرصلح کنیم تمام مشکلات حل می شود!! وبعداز صلح که معاویه به هیچ کدام ازوعده هایش عمل نکرد باز مدعی شدند!!! و دم ازکفر علی(علیه السلام) زدند!!

امروزهم ماگرفتارهمین جماعتیم. جماعتی که از کربلا درس مذاکره می گیرند.وباآشفته کردن اذهان مردم، ایجاد دودستگی،ایجادانواع حواشی با برهم زدن وضع بازار،یک روز#احتکار روزبعد#اختلاس و… دراوج زمانیکه جوانان غیرتمند این سرزمین درپی طراحی موشک برای حفظ امنیتمان هستند. مردم در تهیه پوشک عاجز می مانند. دغدغه مان را ازموشک به پوشک می رسانند؛تا آخرین حربه های خود را برای زمینه سازی بیعت دوباره بامعاویه زمان فراهم کنند.

مردم بدانید که آنها این بارمی خواهند از درشما واردشوند.شمارا به تنگ بیاورند.تا امام امت رامجبور به صلح کنید. مدام درگوشتان می خوانند که اگرفلان چیز تصویب شود ارز فلان قدر می شود. اگربهمان تصویب شود وضع اقتصادی فلان می شود. همه این ها فریب خورده های معاویه زمانند. آنها به وعده حکومت ری این چنین درمقابل شما صف آرایی کردند. که اگر هوشیار نباشیدو نباشیم همین جماعت کربلایی دیگر رقم خواهندزد.

بیدارباشیم تا کربلایی دیگر تکرارنشود.

بصیرت سیاسی خودرا بالاببریم ودرگیرحواشی های دشمنان نشویم. مردم کوفه درگیر حواشی(ترس از ابن زیادشدند )وفریب سکه ها و وعده های اورا خوردند. وامامی را که خود دعوت کرده بودند با دستان خود به قتلگاه بردند!!!

ازحریم مُحَرم مَحرَم اسرارش شویم تامتوجه شویم چه سری درآن نهفته است.

اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا

#به_قلم_طوفان_واژه_ها

به خیمه امام زمان(عج) خوش آمدی!

همین اول راهی تکلیف خودت راباخودت روشن کن، ببین چندچندی!
طلبه شدی که چه بشود؟ دنیایت راآباد کنی؟ یافقط به فکرآبادانی آخرتت هستی؟
یا هردو رامی خواهی؟
چشمی درتاریخ بچرخان وببین کسانی راکه یکی رامی خواستندیا دنیا یا آخرت !! روزگارچگونه برآنها گذشت!

آن مردی راکه برای رفع نیاز های خود هیچ تلاشی نمی کرد وروزوشب عبادت می کرد راببین! اوبه دنبال آخرت بود. فکرمی کرد اینگونه آبادمی شود!
دیگری راببین؟ کسی که برای رسیدن به دنیا حاضرمی شود دستان امام زمانش راببندد! برویش شمشیرمی کشد! و اورا به شهادت می رساند!

وچه بسا درهمان بحبوحه نزاع برسر دنیا یا اخرت عده ای بودندزیرک، که هردو را می خواستند. همراه امام زمانشان شدند. به ندایش لبیک گفتند. دنیایشان را با او ساختند تا در آخرت آنچه دردنیا کاشتند درو کنند.

یقین داشتند هرآنچه امام شان به عنوان راهنمای مسیرزندگی بگوید قطعا به سودشان خواهدبود. آنها باخدا وارد معامله شدند وچه خوب تجارتی کردند!
ازتاریخ عبرت بگیر! نگاه کن باخودت چندچندی؟
کدام رامی خواهی؟
ازکدام دسته ای؟
در روزی به حوزه قدم گذاشته ای که ماه محرم است!
گویا قرار است ازکربلا بگذری وپیامش را برسانی؟
آیاحاضرهستی به ندای هل من ناصر ینصرنی مولا لبیک بگویی؟
آیا آماده ای همچون 72تن باشی وآنگونه عمل کنی؟ دنیاوآخرتت درامام زمانت خلاصه شود!

اصلا امام زمانه ات رامی شناسی؟
میدانی دراین جنگ روانی به اوچه می گذرد؟
آماده ای جز313 نفرباشی ویاریش دهی؟ برای اینکه کربلایی دیگر اتفاق نیفتدچه می کنی؟
می توانی برای کسب رضایت امام زمانه ات ازتعلقاتت بگذری؟

هرگاه پاسخی درخور این سوالات داشتی لبخند بزن بانو…
به خیمه حجه بن الحسن (عج) خوش آمدی!
طلبه شدنت مبارک.
دعای امام زمان(عج) بدرقه راهت…

#تولیدی

#به_قلم_خودم

#سال_تحصیلی_مصادف_بامحرم

#تبریک_سال_تحصیلی_جدید_به_طلاب_جدیدالورود

#به_قلم_طوفان_واژه_ها

نماهنگ کاسه شیر

📽فایل تصویری

یتیماباظرف شیر
             ساکتن و سربه زیر😭

🏴شهادت مولای متقیان امیرالمومنین علی(علیه السلام) روخدمت شمامحبین وشیعیان واقعی آن حضرت تسلیت عرض می کنم🏴

الحمدلله الذی جعلنامن المتمسکین بولایه علی بن ابی طالب(علیه السلام)🙏

🍁🍁🍁🍁🍁🍁