موضوع: "حوالی خدا"

رازمصیبت های احتمالی

این فایل روحتماببینید

https://www.aparat.com/v/SI1L2

✍هر زمین خوردنی را مصیبت تصور نکن؛ در بسیاری از افتادن ها خیری نهفته است

🔴چه بسا چيزي را دوست نميداريد و آن چيز براي شما نيك باشد📖بقره :216

دلم کمی خدامیخواهد...

👌عارفی را پرسیدند:
از اینجا تا خدا چه مقدار “راه” است؟

فرمود: “یک قدم”

گفتند:این یک قدم کدام است؟

فرمود: “پا بگذار روی خودت”

اعوذُ.باللهِ.مِن نَفسی

خداخواهی
یعنی ترک خودخواهی

قطارسرنوشت

قطاری سمت خدا ميرفت
🌨همه مردم سوار شدند

️وقتی به بهشت رسید
🌨همه پیاده شدند

❄️یادشان رفت
🌨مقصد خدا بود،نه بهشت

❄️هیچگاه هدف را فراموش نكنید

#طوفان_واژه_ها

 
مسابقه وبلاگ نویسی حمایت از کالای ایرانی