موضوع: "حمایت ازکالای ایرانی"

قانون طلایی هنرزن بودن

#قانون_طلایی_هنرزن_بودن

هروقت حرف ازمدیریت زندگی وگرمی کانون خانواده به میان می آیدنام زیرکانه وظریف زن می درخشد. 😎 خانم هاپرچم هابالا 😅 خداوکیلی حضوریک زن مدیر ومدبر ودقیق وخلاصه همچی تمام درخانه علاوه براینکه باعث گرمی محیط خانواده است،به اقتصاد کشورهم کمک می کند.
باورنداری؟چندلحظه به حرفم دل بده بعدخودت قضاوت کن…
عشق خریدکیست؟ خانم خونه
لوازم خونه راکی انتخاب می کند؟خانم خونه
رخت ولباس و…برای اعضای خانواده بایدازفیلتر انتخابی چه کسی ردشود؟ خانم خونه؟ 
کی؟خانم خونه 
بنابراین خدمت شماخواهرای گلم عرض کنم حضورتان درخانه خیلی موثراست.خودرادست کم نگیرید.
👇 چندقانون طلایی که زن هابایدبدانند 👇 
👈 یک کدبانو هم بایدبه فکرجیب آقای خانه باشدهم به صلاح جمع خانواده تصمیم بگیرد.مثلا قبل خرید یک لیست ازلوازم موردنیاز تهیه کند. این کار ازخریدلوازم غیرضروری جلوگیری می کند(هم بیخودی پول خرج نمی شود هم مازادبرمصرف خریدنمی کنید که بعد توی یخچال کپک بزند 😣 )
👈 اجازه انتخاب رنگ لباس ومدل لباس رابه اهل خانه یعنی همسروبچه هابدهد ولی درنهایت مواظب باشد حتماایرانی بخرند.(قبل خرید درباره حمایت ازاقتصادکشورواینکه اینکار چقدر درآینده شان موثرهست توضیح بدهیدوحتمانشان های تجاری ایرانی موفق را شناسایی کنیدتاموقع خرید،جنس خارجی رابه اسم ایرانی به شماقالب نکند)
👈 حس تعهدنسبت به خریدکالای ایرانی رابه اطرافیان منتقل کنید.ازشیوه های مختلف استفاده کنید. مثال های مختلف ازکشورهایی که ازتولیدداخلی حمایت کردند واین کارشان چقدرباعث پیشرفت شد، بگویید.برای بچه هاقصه هایی تعریف کنیدکه قهرمان داستان هدفش حمایت ازکالای ایرانی باشد.
👈 باخریدلباس یالوازم ایرانی که مزین شدن به تصاویرقهرمانان کشورمان ازجمله شهدا ودانشمندان وشخصیت های برجسته ،حس هویت ملی را درآنها افزایش دهید.
👈 یک قانون بذارید 🔴 خریدهرجنس خارجی ممنوع 🔴     جنس خارجی نه برای خونه بخرید نه هدیه کنید. این کارعلاوه براینکه ترویج فرهنگ حمایت ازکالای ایرانی هست. باعث می شود آنهایی که بی خبرند، ازشما بپرسند که چراانقدرسنگ تولیدداخلی رابه سینه می زنید؟ 🤔 
شماهم باافتخارلوازم خانگی منزل ویاهروسیله ایرانی که خریدید وراضی هستید رابه آنهامعرفی کنید. مثلابگویید فلان وفلان رومن چندین ساله دارم آخ نگفتن. برفرض هم اگرمشکل پیدا بشه قطعاتش توایران پیدامی شه. من اگربخوام هزینه کنم یه کالای خارجی بخرم جدای ازاینکه هیچ سودی به حال اقتصادکشورم وکارگرایرانی نداره ومن کمک کردم به اقتصادیه کشور دیگه. اون کالاهروقت مشکل پیداکنه قطعاتش گیرنمیاد.کافیه تحریم باشیم دیگه نمایندگیشم جواب نمیده.پس عملامی شه یک بارمصرف 😥 
👈 همیشه حواست باشد بانو،هستن جماعتی که هیچ ارزشی برای هویت ملی قائل نیستند. پس ممکنه دراین راه مسخره شوید. امابدان زمان همه چیز را روشن می کند. بزودی متوجه اشتباهاتشان می شوند. 
👈 آینده مال فرزندان شماست.اگریک کشوری ازلحاظ اقتصادی فلج شود. وتولیدکننده ازادامه کارمایوس گردد. نتیجه اش جزفقروبیکاری چیزی نیست.
👈 فرزندتان را طوری تربیت کنید. که ازالان به فکر راهی برای ساختن آینده کشورش باشد. آن هارا متعهدو متخصص تربیت کنید. وازاینکه اوقات فراغتشان راباکلاس های بی فایده پرکنید.بپرهیزید.
👈 هیچ وقت ازواژه های مایوس کننده استفاده نکنید. نگویید الان تحصیل کردهاش بیکارن. این حرف تمام آینده بچه هاراخراب می کند. اجازه رشدو شکوفایی خلاقیت هاشان رانمی دهد. همیشه امید داشته باشید به اینکه آنها نه تنهاموفق می شوند بلکه می توانند تغییرهم درمحیطشان ایجاد کنند.
👈 بابازی های خلاقانه اجازه ظهور خلاقیت وساختن رابه بچه هابدهید. همیشه نیازنیست بازی های آماده بخرید گاهی فرصت بدید بازی های موردعلاقه شان رابسازند. شماهم دراین کارکمکشان کنید.
👈 اگریک مقدارذوق هنری داشته باشید که دیگه نور علی نور،علاوه براینکه ازهزینه های اضافی جلوگیری کردید. مثلا لوازم موردنیاز رابجای خریدخودتان درست کنید.مثل کیف ولباس های بافتنی و..تازه می تونید درآمدزایی هم داشته باشید.
خلاصه بانو شماوجودت سراسربرکت هست. کافیه بخواهی واراده کنی واز نیروهایی که خدا دروجودت امانت گذاشته درست وبه موقع استفاده کنید.⚘⚘⚘
 زندگی تون شیرین ترازعسل 😍 

#تولیدی

#به_قلم_خودم

#نقش_زن_در_حمایت_از_کالای_ایرانی
طوفان واژه هارودنبال کنید 👇 👇 👇 

http://tofanvajeha.kowsarblog.ir/قانون-طلایی-هنرزن-بودن

دختران فاطمی


               🌻دختران فاطمی 🌻
⚘یه مسابقه دخترونه برای دختران ایرانی😉
✅به مناسبت دهه کرامت وروز دختر همه دختران گل ایرانی به این مسابقه دعوت هستند✅

➖➖➖➖➖➖➖➖

◀️شرایط شرکت دراین مسابقه
👈مادران عزیز یه توصیف کوتاه درحد۵جمله درباره دختردلبندشون به همراه یک عکس باپوشش کامل برای مامیفرستند.
👈دخترشما به سن تکلیف رسیده باشه.
👈توصیفات شما درواقع معرف دخترشمابه عنوان دخترنمونه است.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖

عکس ارسالی همراه توصیفات درکانال مجله هنری خلاقیت درمنزل درج می شه.

وشمامادران عزیز اون بنر رومی تونید فورواردکنیدبرای دوستان وآشنایان.

هرعکسی که بیشترین بازدیدوقلب رودریافت کنه به عنوان دخترنمونه  ازدیدمخاطبین معرفی می شود.

وجوایزارزنده ای به این عزیزان تعلق می گیرد.

➖➖➖➖➖➖➖➖

🎁نفراول :عروسک همراه سرویس کامل (لباس ورختخواب و…)
🎁نفردوم :کیف مدرسه(کوله پشتی)🎒
🎁نفرسوم :سرویس کامل لوازم التحریر(مثل جامدادی وسرمدادی وجلددفترونشانگرکتاب)
🎁نفرچهارم :کیف نمازوجانمازنمدی

➖➖➖➖➖➖➖

زمان شروع مسابقه: از۲۷ تیر۹۷

زمان پایان واعلام نتایج روزمیلادپربرکت آقا امام رضا(علیه السلام)
👈جهت شرکت دراین پویش دختران فاطمی 

پیام بدید👇👇👇👇

ادرس کانال مجله هنری خلاقیت درمنزل👇👇👇

https://sapp.ir/kasbokar_110

آی دی مدیرجهت ارسال عکس ها👇👇

https://sapp.ir/tofan_vajeha110

جادوی سیاه

#تولیدی

نمی دانم چه شدکه اینگونه شد!فقط می دانم ازوقتی که آمده،تعادل همه چیزرابهم زده!است! دیگرنه خانه ها مثل گذشته گرم وصمیمی است؛ونه قلب اهل خانه نسبت به هم مانند گذشته می تپد!! درظاهریک چشم بیشتر ندارداماباهمان یک چشمش میلیاردهاانسان رادرجهان به خود مشغول ساخته است!

آن روزهاکه اونبود،محفل هاگرم بودبا نَقل گویی بزرگترها وچای تازه دم بی بی وخوردن انواع میوه وخوشکبار توسط کودکان.همه دورهم شادبودند.

اماازبدوخلقتش همه چیزتغییرکرد. هدف آن بودکه ملت راسرگرم کند. اماطولی نکشیدکه تاجران وسود جویان ازتوانایی اش به نفع خود استفاده کردند.و اوباآن یک چشمش آنچه راکه سودجویان می خواستند منعکس می کرد.هرچه بیشتردر خانواده هارسوخ می کرد؛فاصله ها بیشترمی شد.

این چنین شدکه دیگرکسی طالب محفل های شبانه ونَقل گویی بزرگترها وچایی تازه دم بی بی نبود.چرا که وقت برای دورهم نشینی نداشتند. خودشان رابابرنامه های آن موجودتک چشم تنظیم می کردند.

وجودی که درمدت کوتاهی چنان انسان هارامجذوب خودکرد،که خودشان هم نفهمیدندچطوراینگونه تغییر کردند.همچنان که سامری با دمیدن درگوساله طلایی ملتی را اسیر خودکرد.

ازانصاف بدوراست اگربگوییم این موجودتک چشم که داخلی است خیری نداشته!! برعکس خیرهایی هم داشته واماشیطنت هایی هم ازدوست گرانقدرش که بشقاب هایش بربام هانشسته به ارث برده!! این بشقاب ها دمار ازروزگار ملت درآورده است!!دست خودش هم نیست اینگونه آفریده شده است!!نمونه اش فیلم هاوبرنامه هایی که باهمان یک چشمش در دوچشم انسانهافرومی کند. بدبختی وفلاکت وسیاهی ازآنهامی بارد.

یک نگاه سرانگشتی می تواندمارابه این نتیجه برساند کسانیکه متولی این موجودتک چشم درداخل هستند وظایف سنگینی برعهده دارند. چراکه کوچک ترین زاویه باآرمان های انقلاب چیره شدن جادویی سیاه رابه همراه خواهدداشت.وچه بسااگر کوتاهی کنندعواقب سختی در انتظارشان خواهدبود.اینطورکه نمی شود،قیامتی درکاراست وهیچ کس را ازآن روزگریزی نیست.

نمونه ای که خیلی اعیان است وبانام امسال هم بی ارتباط نیست.همان بحث داغ تبلیغات است.

خودتان قضاوت کنید!!!

چرادرتمام تبلیغات این موجودتک چشم، ازخانواده وفرزندان ولوازم ضروری منزل وحتی خانه ای که نشان میدهد،باآنچه که ماهستیم زمین تا آسمان فاصله دارد؟استفاده ابزاری ازجنس زن(باظاهری کاملا روانشناسی شده درجذب مخاطب)،ماشین های لوکس،خانه های مدرن باشیک ترین لوازم منزل!! آیاتمام این وسایل در منزل همه موجود است؟!! 

آن همه غذاهای رنگارنگ وچرب وچیلی نشانمان میدهندانقدرزنده است که کودک شمادست داراز می کند،بگیریدوبخورد.اماناکام می ماند!!آیادرمنزل همه، این همه غذاهای خوش رنگ ولعاب وجوددارد؟دربعضی خانه هامواداولیه اش هم یافت نمی شودچه برسد به رنگ ولعابش!!آیادیدن این صحنه هاشمارا اززندگی مایوس نمی کند!! 

زن رابه جان مردنمی اندازدکه من هم فلان می خواهم وبهمان!!مردی که این روزهازندگی اش راباکارگری تامین می کند.چطورمی تواندآن همه امکانات رفاهی که این موجودتک چشم و اربابانشان که تنهابه فکر جیب خود هستندنشان ملت می دهند؛فراهم کند!! همین امرموجب بروزانواع آسیب های اجتماعی می شود.

حال بایدپرسید:آیاثروتمندان جامعه بخش اعظم کشورراتشکیل می دهند؟آیاهمه مردم ایران ثروتمند هستندو کسی با حقوق 1میلیون کارگری و مستمری کمیته امدادو بهزیستی، ویارانه زندگی نمی کند؟ اینان بیشترن یاثروتمندان؟

آیازندگی قشرمتوسط وضعیف، جذابیت بصری ندارد که سطح تبلیغات رااز زندگی آنهاالگوبگیرند؟مگرقرار نبود،این موجودتک چشم در مسیرانقلاب حرکت کند؟چه شدکه رویکردسرمایه داری ولیبرالی به خود گرفته است؟ 

چرادرسال #حمایت_از_کالای_ایرانی فیلم وسریال یا تیزر های تبلیغاتی دراین باب بسیارکم هستند؟!! بیشترین تبلیغات دربحث حمایت ازکلای ایرانی رادرشبکه نهال میبینم خوب است اماشبکه هایی که ببیننده بیشتری دارندچه؟!!

آیاغیراین است که بیشترین تیزرهای تبلیغاتی مختص معرفی اجناس خارجی است؟خصوصااجناسی که نمونه اش درداخل تولیدمی شود؟!!

چرابیشترین تبلیغات به لوازم خانگی های کره وچین اختصاص دارد؟آنهم شبکه های پرببیننده راقبضه کرده اند!!! آیامالوازم خانگی های موفق ایرانی نداریم؟!! 

بی شک رسالت آنانکه این ساحرتک چشم رادر بند گرفته اند.ومهارش می کنندسنگین است.وانتظارمی روددر راستای #حمایت_از_کالای_ایرانی که در واقع حمایت از#اشتغال و #کارگر_ایرانی است؛کمرهمت ببندند. ومجذوب جادوی سیاه آن نشوند.
به امیدآنانکه شاهدتحولی دربرنامه های رسانه ملی باشیم.این روزهاچقدر جای خالی برنامه سازان متعهد و انقلابی همچون شهیدآوینی احساس می شود…
✍ به قلم طوفان

هرزن یک تولیدکننده درمنزل

#تولیدی_کوچک_خود_را_راه_بندازید

دراین قسمت بایکی دیگه ازحرفه های پردرآمدی که می توانیددرمنزل به راه بندازید؛درخدمتتون هستیم.

ایده هفتم:کچه دوزی

این حرفه بخاطرتنوع بالاوزیبایی که داردجزحرفه های پردرآمدمحسوب می شود.

بعدیادگرفتن این حرفه می تونیدباالیاف کچه درزمینه های مختلف مثل تزیین لباس،تزیین کیف،ساخت زیورآلات،ساخت عروسک،ساخت تابلو و…فعالیت کنید.

به تصاویرزیرجهت ایده گرفتن توجه کنید👇👇👇

⭕تزیین کیف👇

⭕تزیین لباس👇

⭕ساخت تابلو👇

⭕ساخت جاسوئیچی👇

⭕ساخت عروسک👇

⭕ساخت زیورآلات بازیپ والیاف👇

همانطورکه ازتصاویرپیداست تنوع این کارفوق العاده زیادمی باشد.

↩امابرای شروع کاربه چقدرسرمایه نیازداریم؟⁉️

👈سرمایه موردنیازبرای اینکارحدود۱۵۰هزارت هست. آنهم برای اولین باروخریدلوازم مخصوص کاروالیاف. بعدازاین خریدشماهربارنهایت الیاف خریدکنیدوگرنه بقیه وسایل تنهایک بارتهیه می شوند.👉

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

✅لوازم موردنیازکچه دوزی👇

⭕اولین ابزار برای کار سوزن مخصوص کچه دوزی است که با سوزن های معمولی متفاوت است و بر روی خود یک سری حفره و برآمدگی هایی دارد که با ایجاد ضربه های مداوم بر روی الیاف پشمی موهری باعث فشرده شدن آن می شود.این سوزن ها بسته به سایز کاری که در دست دارید متفاوت است و دستگاه هایی نیز هستند که از چند سوزن یکجا استفاده شده که برای کارهای بزرگتر استفاده میشود و باعث بالا رفتن سرعت کار میشود که به آنها پانچ می گویند.

👈باید توجه شود که سوزن های ظریف برای کارهای ظریف بهتر عمل میکنند.👉

⭕دومین وسیله مورد نیاز الیاف های پشمی هستند که در رنگ های متفاوت در بازار موجود و میتوانید از خرازی ها تهیه کنید.

⭕سومین وسیله یک فرچه است که زیر دست قرار میدهیم تا سوزن به راحتی بتواند حرکت رفت و برگشت داشته باشد و هم چنین می توانیم از یک اسفنج فشرده استفاده کنیم.که دقیقاکارهمان فرچه رامی کند.

👈برای تزیین و بعضی ازقسمتهای لباس یابدن عروسکها نیز میتوان از پارچه های نمدی استفاده کرد که به راحتی از خرازی ها قابل تهیه هستند.👉

✅با فشرده کردن الیاف پشمی نمدی با استفاده از سوزن های مخصوص کچه دوزی می توان عروسک های مینیاتوری زیبا و طرح های اسلیمی و فانتزی زیبایی بر روی لباس و انواع پارچه ایجاد کرد.

👈ودرآخربه آب و صابون  احتیاج داریدکه باسوزن کچه برای در هم رفتن الیاف و فشرده سازیشان استفاده می شود.👉

💠💠💠💠💠💠💠💠💠

برای فروش به نسبت نوع کارمی توانیدبه صورت حضوری یامجازی بفروشید.

مثلااگردرزمینه تزیین لباس یاکیف فعالیت می کنیدمی توانیدنمونه کارهایتان رابه مغازه هایی که درکارفروش لباس وکیف هستندعرضه کنید.

همچنین می توانیددربازارچه محلی مستقیم به دست مشتری برسانید.اگرشهرمحل سکونت شماجزشهرهای توریستی باشدکه بهترین زمان برای فروش دست سازه هایتان بازارعیدوتابستان است.

درکنارفروش حضوری می توانیددرمحیط مجازی هم به فروش برسانیدازطریق عرضه کردن محصول در  فروشگاه های مجازی یاساخت کانال که درجذب مشتری وفروش موثراست. 

ادامه دارد…

باسوءتغذیه رشدمحال است

کلافه وخسته ازحرفهای تکراری به کنج اتاقش پناه می برد.درحالی که زانوهایش رابغل گرفته وسرش راروی زانوهایش گذاشته،درافکارش غرق می شود.باخودمی گوید:مگه من ازبقیه چی کم دارم؟چراکسی منودرک نمی کنه؟!!چراکسی استعدادهای منونمی بینه!!!چراباورم نمی کنن!!! 

سرش رابالامی آورددرحالی که به پهنای صورت اشک می ریزد؛روبه آسمان می کند.خدایاخودت گشایشی کن ،من یکی خسته شدم ازاین وضعیت. هیچ کس نیست حرف منوبفهمه؟!!! اگه اشتباه می کنم بهم بگو.کجای کارم اشتباهه؟!! تاکی تمسخر!!!تاکی سرکوفت!!!اگه اینهابجای اینهمه سرکوفت زدن و تمسخر کردن کمی همراهیم می کردن می دیدندکه سربلندشون می کنم.امادریغ ازیه ذره حمایت مالی وعاطفی.یکی نیست بگه بابامنم آدمم!!چرامنونمی بینید!!

صدای دراتاق رشته افکارش راپاره می کند. تق …تق…جوابی نمی آید دوباره می زند. بازهم جوابی نمی آید.نگران می شود،آهسته صدامی کند.پسرم؟ سروش جان!!!

سروش که ازبی حوصلگی دودستش را روی سرش گذاشته بودباشنیدن صدای پدرذوق می کند.وازاومی خواهدداخل شود.

انتظاردیدن پدررانداشت. چقدردلش برای تکیه زدن به اوتنگ شده بود. 

پدرجلومی آیدوروی زمین نزدیک سروش می نشیند. نگاهی به اطراف می کند.تمام اتاق او پرشده ازپروژه ای که درپیش دارد. چندسالیست تمام وقت وانرژیش راروی آن گذاشته است.

پدرآهی می کشدودرحالی که فرزندش رادر آغوش گرفته می گوید:مردکه گریه نمی کنه. وقتی به کارت ایمان داری چرازانوی غم بغل کردی!!!

سروش به سمت پدر سری چرخاند وگفت: خسته شدم بابا.من به کارم ایمان دارم امابابی ایمانی بقیه چکارکنم؟!!!هیچ کس حمایت نمی کنه!!!پولی روکه بایدصرف طرح من بشه میدن به یکی دیگه!!! انقدرکه می کوبن توسرم  کم کم خودمم داره باورم می شه که این کارشدنی نیست.

تافهمیدن مامی خواییم این پروژه روراه بندازیم توبوق وکرناکردن که این طرح عملی نیست مابسترمناسب برای اجرانداریم.درحالی که همین الان سهمیه مارودادن به یه شرکت خارجی اون داره این طرح روتواین مملکت اجرامی کنه!!! 

کم آوردم بابا. ازاونابه نالم یاازبقیه؟ خواهرو برادر های خودم چراکارمنوجدی نمی گیرن!! چرابه من اعتماد ندارن فقط بهم می خندن!!! من نمیگم کارم بی اشکال ونقصه اماهرچی هست یه درخت یه دفعه درخت تنومندکه نمی شه!!!اولش نهاله نیازبه صبوری ورسیدگی داره وبعدازچندسال تبدیل به یه درخت تنومندمی شه که همه ازوجودش استفاده می کنن یکی ازمیوه اش یکی ازسایه اش و…

حرفهای سروش تمامی نداشت. پدرحال اورا درک می کرد.حق رابه اومیداد.افسوس می خورد ازاینکه چرادیگران اورادرک نمی کنند!!! ازشدت ناراحتی سرش راپایین انداخته بود.وزیرلب زمزمه می کرد:هیچ آدم عاقلی ازکودک ۲ساله انتظارسخنرانی نداره!!! پیشرفت بچه به مروروباتمرین وآزمون وخطااتفاق میفته.همین بچه اگربرنامه غذایی درستی نداشته باشه سوتغذیه می گیره. ازبچه ای که سوتغذیه داره انتظارچه رشدی می شه داشت؟!!!

به راستی ازکودکی که دچارسوءتغذیه است انتظارچه رشدی می توان داشت؟!!

آیاغیرازاین است که ابتدابایدسوءتغذیه اش رادرمان کردوکم کم زمینه رشدش رافراهم نمود؟! حکایت سروش حکایت  جوانان نخبه سرزمین ماست.درد ودل های اودردی آشناست.این جوانان نیازبه حمایت داردهم ازطرف دولت هم ازطرف مردم.😎

  این روزهاهمه انتظاردارند پیام رسان سروش مثل برق وبادکارکند.آنهم درحالی که سالهاست بیشترین پهنای باندکشور به نرم افزارهای بیگانه  تعلق دارد. علتش هم این است که بادوگروه طرف هستیم گروه اول:جماعتی هستندکه نان به نرخ روز میخورندو ازفروش پهنای بانداینترنت سودکلانی به جیب می زنندو اگرقرارباشد این پهنای باند صرف پیام رسان های داخلی شود.آنان سودکلان راازدست خواهندداد. گروه دوم:سیاه لشگران سپاه کفرهستندکه ازترس کدخدا، خدا،انسانیت وارزش های دین اسلام رابه حراج گذاشته اندودرجهت پیشبرداهدافشان درنابودی نظام اسلامی کمرهمت بستند.حمایت ازبدافزارهابرای گروه اول سود داردوبرای گروه دوم:سواری گرفتن از افکارمردم رابه همراه دارد.دیگرمردم مطالبه گر (بیکاری،اشتغال،نرخ مسکن،نرخ ارزو…) نخواهندبود، بلکه چیزی رامطالبه خواهندکردکه به آنها گفته می شود.(بستن بازار،اعتراض،توهین به مقدسات،فتنه ۸۸،فتنه ۹۶،فتنه تیر۹۷)

وچنین می شودکه وقتی می بینندافکارمردم راباخود همراه کرده انددرجواب حمایت ازتولیدملی بیرون گودمی نشینند ومدام می گویند لنگش کن.😖درست مانند آنکه کودکی که ازسوءتغذیه رنج می بردراسر جلسه امتحان حاضرکنندوبگویندبایدتمام نمراتت ۲۰باشد.😵

بیشترین پهنای باندکشور رابه نرم افزارهای بیگانه اختصاص می دهندآنهم درحالی که زیان این بدافزارها ازمنفعتشان بیشتراست.

کشورهایی مثل روسیه وفرانسه این بدافزار رافیلتر کردند.امادرایران آنهم درسال حمایت ازکالای ایرانی وقتی دیدندپیام رسان های داخلی موردحمایت مردم قرارگرفته اند بلافاصله دوفیلترشکن را(هاتگرام وطلگرام)به جای پیام رسان جازدندتاجلوی رفتن ملت راازبدافزارتلگرام بگیرند!!!

دقیقادرهمین اوضاع اپراتورهای ایرانسل وهمراه اول کارشکنی می کنندواینترنت رایگان سروش که طرح تشویقی بوده.ازکارمی افتد. ازطرفی افرادی ظاهربه صلاح وارد سروش می شوندوهربارتحت عناوین مختلف گروه وکانال تشکیل می دهندوتلاش می کنندمدیران کانال های سروش راتحریک کنند.ولابه لای حرفهایشان زیرکانه ازبرتری تلگرام می گویند.

درکنارتمام این اقدامات ازطرف مسئولین اعلام می شوددوفیلترشکن هاتگرام وطلگرام کاملاقانونی وتحت نظارت هستند.این درحالی است که درنسخه جدید این بدافزارهاتمامی کانال های ضدنظام که مدتی مسدود بودند درست درزمانی که فشاراقتصادی ازطرف مافیا برملت واردمی شود؛آغازبه کارمی کنند.وتظاهرات مردم رادرشهرهای مختلف تحت پوشش قرارمیدهندوگروهی رابرعلیه نظام  تحریک می کنند.

حال که مشخص شددعواسرچیست!!! ومشکل داشتن سروش تنهابخاطرعدم تغذیه درست است که اگر همانطورکه بدافزارهاراتیمارمی کنندبه پیام رسان های داخلی رسیدگی می کردند.مااین همه دچارمشکل نمی شدیم. چه بسادرمحیطی سالم کسب وکارهارونق می گرفت وفرصت های شغلی چندبرابرمی شد.

همانطورکه درطرح شبکه ملی اطلاعات قراربراین بودکه این اتفاقات بیفتد.(شبکه ملی اطلاعات رابیشتر بشناسید)شبکه ای که اهداف آن دسترسی کاربران ایرانی به پهنای باند 20 مگابایت بر ثانیه، اتصال 60 درصد خانواده ها و تمام کسب و کارها به شبکه تا پایان برنامه پنجم بود.و۱۱سال است که همچنان مانند کلافی سردرگم مانده است.

◀️بیش ازپیش دلیل تلاش عده ای برای رفع فیلتر تلگرام وعدم حمایت ازپیام رسان های داخلی روشن شد. سالهاست درتلاش هستندابزارموج سازی وموج سواری برافکارعمومی رادردست بگیرند.آیاوقت آن نرسیده به جای اینکه چشممان به حمایت مسئولین بی مسئولیت باشدخودنهال پیام رسان های داخلی را حمایت کنیم.تاتبدیل به درختانی تنومندشوندوبستری پاک وسالم برای انتشاراسلام باشند؟!!

✅به یادداشته باشیم جوانان نخبه ایرانی هیچ ازامثال زاکربرگ ها(برنامه نویس رایانه وموسس شبکه اجتماعی فیسبوک و…)کم ندارند.تنهاتفاوتشان این است که آنها سریعابه کارگرفته می شوندوتمام امکانات لازم دراختیارشان قرارمی گیرد.ولی درکشورما حمایت که نمی کنن هیچ تازه برسرمال هم می زنندوانقدرمی گویندکه این هابدردنمی خوردکه ملت هم باورشان می شود.

⭕جوانان این سرزمین نیازمندحمایت فرد،فردشما هموطنان عزیزهستند.ایران زمانی آبادترخواهدشدکه باورداشته باشیم می توانیم تغییردهنده باشیم به شرطی که به توان خودتکیه کنیم.💪⭕

1 3 4