کلید واژه: "کربلا"

درآخرین فرصت

خورشیددروسط آسمان،تماشامی کند اهل زمین را. وزمین بغض خودرا فرومی خورد. همه بی تابند. گروهی بی تاب شهادت. گروهی بی تاب غارت.دندان طمع تیز کرده اند. ازدور تمام دارایی امام را زیرنظر دارند. همه چیز راثبت می کنند.گویی به دنبال تسویه حساب آمده اند. نبایدچیزی… بیشتر »

زینب می خواهداین میدان

باتوهستم.تویی که این متن رامی خوانی وکربلا رادرک نکردی!!تویی که بادیدن کودک شش ماهه به یادعلی اصغرامام حسین(علیه السلام) میفتی ونفست تنگ می شود. تویی که تادختری سه ساله می بینی به یادرقیه خاتون(سلام الله علیها) درآغوشش می گیری! اگر دلتنگ پدر… بیشتر »

عاشقی ازعباس بایدآموخت

نیمه شب هشتم محرم بود. اهل حرم تشنه بودند. امام فرمان پرکردن مشک ها راصادر کرد. عباس علیه السلام باسی سواره وبیست پیاده راهی نهر فرات شد. عمرو بن حجاج فرمانده نگهبانان دشمن فریاد زد شما کیستید؟ یکی از یاران حسین علیه السلام به نام «هلال بن نافع» جواب… بیشتر »

مَحرَم اسرار می آید

مُحَرَم هرحرفش یک نشانه است. یک کلمه است، وهزاران حرف نگفته و زخمی که سالهاست التیامی نداشته!!یک کلمه است.امامَحرَم اسراراست.درهر حرفش سری نهفته است. م :بیانگرمظلومیت است. ح :نشان ازحَرم وحریم دارد. ر:بیانگر راضی به رضای خدابودن،قدم اول بندگیست.… بیشتر »

داداش باخودت چندچندی؟!

به بعضی ها فقط بایدگفت: داداش باخودت چند چندی؟! تاچند روز پیش جز پیشتازان کمپین #نه_به_ حجاب_اجباری بود.مرد ایرانی را دعوت می کرد تا روسری از سر ناموسش بردارد و برسرچوب کند وعکس بگیرد وبرای اوبفرستد!!🤐 اوهم عکس ناموس دیگری را درپیجش میگذاشت و زیرش می… بیشتر »
1 2