کلید واژه: "کاروسرمایه داخلی"

تولیدازمنظراسلام

در بينش اسلام مقولۀ «توليد» مهم ترين ركن اقتصاد اسلامى به شمار مى رود و افزايش نرخ آن از اهداف اقتصادى جوامع اسلامى است و بسيار مورد تأكيد و توصيه است.[1] همچنین در مباحث اقتصادى رایج دنيا، تولید یکی از ارکان اصلی اقتصاد به شمار می آید،[2] اگر چه در… بیشتر »