کلید واژه: "نقش دولت"

به نام تولیدملی وبه جیب لابی ها..

⬅️اصل۴۴قانون اساسی ➡️ هدف از اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی عبارتند از: شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مالی و… بیشتر »