کلید واژه: "معاویه"

حجم تنهایی تو

چگونه بنویسم درحالی که قلم ازتوصیف حالم قاصر است.ازچه بنویسم؟که آهی بلندنشودوقلبی نسوزد؟!!!ازکدامین واژه هاشروع کنم که هوای دلم راطوفانی ترنکند؟!!! می نویسم ازغربت وتنهایی!!! مگرمی شودازغربت وتنهایی نوشت؟!!درحالی که خودباعث غربت وتنهایی شماهستیم.😭 بی… بیشتر »

معاویه زمان وابزارنفوذش

✍#تولیدی ​هرچه بیشتر دراین وادی قدم برمیداری بیشتر غرق می شوی!!!ابتداتنهاابزاری برای سرگرم شدنت بود اماکم کم بخشی اززندگیت شد.آن راباخودهمه جامی بری حتی دررختخوابت!!! ساعت هابه آن چشم می دوزی وتمام خبرها یش رامی خوانی!!!بخشی رالایک می کنی و بخشی… بیشتر »

حماسه صلح

#تولیدی #به_قلم_خودم #میلاد_امام_حسن_مجتبی_علیه_السلام میلادکریم اهل بیت (علیه السلام)راتبریک وتهنیت عرض می کنم. ماه به نیمه رسیده است ومدینه حال وهوای عجیبی دارد!!زمین آغوش خود رابازکرده است.وبیقرارشنیدن خبر میلاد،مولودی کریم است. وبلاخره درهای رحمت به… بیشتر »