کلید واژه: "عشق"

به یاد بوسه پیامبر

زمستان از پاییز پیشی گرفته،گویی عجله دارد برای گرفتن حیات ازطبیعت! سرمای بی سابقه پاییز بیش ازهمیشه مرا دلتنگ می کند.نگرانم که سرما بخورد! دیروز که از راه رسید،انگار زیر آسمان شهر دوش گرفته بود. دلم برایش می سوزد. مسافت زیادی را باید تا محل کارش طی کند.… بیشتر »

مطمئنااین اگهی هارا زیاد دیدیدمخصوصازمانی که دنبال کارمی گشتید...

به یک فروشنده خانم مجردباروابط عمومی بالانیازمندیم…. به یک منشی خانم باروابط عمومی بالاومسلط به کامپیوترنیازمندیم…. به یک منشی خانم جوان نیازمندیم… به یک وزیتورخانم جوان باروابط عمومی بالانیازمندیم….   قطعافرویدرامی شناسیداگرنه… بیشتر »

نگاهی به ازدواج های امروزی

ازدواج های امروزی، فرد محور تر است. یعنی دختر و پسر پیش از آنکه پای خانواده ها به میان بیاید، تصمیم به شناخت همدیگر می گیرند و وقتی مطمئن شدند این آشنایی عاقبت خوبی در پی خواهد داشت، ماجرا را رسمی و علنی می کنند. این آشنایی برای عده ای جدی است و برای… بیشتر »