کلید واژه: "طلبگی"

طعم طلبگی

طلبه شدی که چه به شود؟ طلبه شدی تا طالب علم باشی؟ طالب علم هم فقط در خواندن وحفظ کردن خلاصه نمی شود😎 طالب علم وقتی معناپیدامی کند که اول علم رابشناسی بعدمزه کنی وبعد بخوری😋 طلاب عزیز سال تحصیلی جدید نوش جانتان🤗 بیشتر »

به خیمه امام زمان(عج) خوش آمدی!

همین اول راهی تکلیف خودت راباخودت روشن کن، ببین چندچندی! طلبه شدی که چه بشود؟ دنیایت راآباد کنی؟ یافقط به فکرآبادانی آخرتت هستی؟ یا هردو رامی خواهی؟ چشمی درتاریخ بچرخان وببین کسانی راکه یکی رامی خواستندیا دنیا یا آخرت !! روزگارچگونه برآنها گذشت! آن مردی… بیشتر »