کلید واژه: "شیطان"

اغواگر

🤢بشنوببین شیطان چی میگه؟😒 🌕إِنَّ اللّهَ وَعَدَکُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّکُمْ فَأَخْلَفْتُکُم ؛ خدا به شما وعده حق داد که اگر راه او را بپیمایید، به سعادت خواهید رسید و من نیز وعده فریبکارانه ای دادم که دروغ بود و اکنون دروغ بودن گزارش و تخلف من… بیشتر »

سگ درگاه خدا

تاحالابه رفتارسگ باصاحب خونه دقت کردی؟ بامهمونای صاحب خونه چطور؟!!! اگرشیطان روسگ درگاه خدافرض کنیم این سگ بامهمونای صاحب خونه کارنداره چون میدونه زورش به اونانمی رسه واگربره سراغشون گوش مالی نتیجه اشه😀 پس میره سراغ اونایی که مهمان نیستن وباصاحب خونه… بیشتر »

واقعاچرا؟

دقت کردی تامیخوای یه تکونی به خودت بدی تغییری توکارواحوالت ایجادکنی، اززمین وزمان برات میباره تاهمونی بشی که بودی🤔 ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺵ، ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺵ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﺍﺕ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ‌ﺷﻪ. ﺍﻣﺎ ﻳﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﻪ ﺗﺎ ﻣﻴﺎﯼ ﺧﻮﺏ ﺑﺸﯽ ﺷﻴﻄﻮﻥ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ‌ﺷﻪ ﻭ ﺑﻬﺖ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻪ. 🔰🔰ﻳﻬﻮ… بیشتر »