کلید واژه: "سگ"

سگ درگاه خدا

تاحالابه رفتارسگ باصاحب خونه دقت کردی؟ بامهمونای صاحب خونه چطور؟!!! اگرشیطان روسگ درگاه خدافرض کنیم این سگ بامهمونای صاحب خونه کارنداره چون میدونه زورش به اونانمی رسه واگربره سراغشون گوش مالی نتیجه اشه😀 پس میره سراغ اونایی که مهمان نیستن وباصاحب خونه… بیشتر »
 
دانلود مجلات فناوري اطلاعات