کلید واژه: "رمضان"

ای قلم بنویس...

#تولیدی #به_قلم_خودم ای قلم بنویس!!!بنویس ازمردی که خودبه تنهایی یک تاریخ است. و به بلندای تاریخ،تاریخ را رقم زده است. بنویس ازمردی که درخانه خدابه دنیا آمدودرخانه خدا به خداپیوست. بنویس ازمردی که تازنده بود،پیروانش اوراقدرندانستند.گویی آنهاامام باشند… بیشتر »

دعاکنیدبرای ما

درنیمه ماه مبارک رمضان که مصادف شده بامیلادشما به عشق شمامی نویسم،باحالی زارو بیقرار.وشمارا واسطه درگاه الهی قرارمیدهم.به امید اینکه درحق مادعاکنیدتاعاقبت بخیرشویم. آقای من این روزهاعده ای دست به دست هم داده اندتااوقات شیعیانتان راتلخ… بیشتر »

اوغفارالذنوب است

#تولیدی #به_قلم_خودم «به آنها بگو اى بندگان من که بر خودتان اسراف و ستم کرده اید! از رحمت خداوند نومید نشوید که خدا همه گناهان را مى بخشد که او بخشنده و مهربان است»زمر/55 💫 💫 💫 💫 💫 💫 دیگرباچه زبانی باماسخن بگوید؟ چگونه بگویدکه بدانیم اوبخشند ومهربان است… بیشتر »

شکرنعمت های خداوندگار

#تولیدی #به_قلم_خودم #همنوا_با_ابوحمزه الهی چگونه شکرنعمت های بیکرانت رابجای آورم درحالی که قاصروناتوان هستم!!! باچه رویی به درگاهت پناهنده شوم وطلب بخشش کنم درحالی که تومرا عزت بخشیدی وموردلطف ورحمتت قرار دادی ومن ناسپاس بودم وکفران نعمتت کردم!!! افسوس… بیشتر »

باخدامعامله کرد

#تولیدی #به_قلم_خودم #وفات_حضرت_خدیجه_سلام_الله_علیها #با_خدا_معامله_کرد درروزگاری زندگی می کنیم،که معیار سنجش آدم هاپول وثروت،وهرآنچه این دورادربربگیرد می باشد. اگرپولدارباشی جایگاه اجتماعی ات بالای مجلس است واگرنداشته باشی جایگاه اجتماعی که هیچ ،حتی… بیشتر »
1 2