کلید واژه: "خدا"

اوغفارالذنوب است

#تولیدی #به_قلم_خودم «به آنها بگو اى بندگان من که بر خودتان اسراف و ستم کرده اید! از رحمت خداوند نومید نشوید که خدا همه گناهان را مى بخشد که او بخشنده و مهربان است»زمر/55 💫 💫 💫 💫 💫 💫 دیگرباچه زبانی باماسخن بگوید؟ چگونه بگویدکه بدانیم اوبخشند ومهربان است… بیشتر »

رازحال خراب

#تولیدی #به_قلم_خودم ✅ #راز_حال_خراب وقتی گوشی همراهت بامشکل مواجه می شود،چکارمی کنی؟!!!آیاغیرازاین است که مستقیم به اهل فن مراجعه می کنی!!!وتعمیرکارتلفن همراهت راارجاع می دهدبه نمایندگی. مخصوصازمانیکه لوازم یدکی اش دربازارپیدانشود!!! آیامنطقی است به… بیشتر »

ازمادرمهربانتر

#به_قلم_خودم #فرازی_ازدعای_افتتاح #برای_نقد پیاده روشلوغ بودمعلوم نبودپیاده روهست یاسواره رو!!! یکدفعه جلوی پایت موتوریادوچرخه سبز می شد.زیرلب غرغرمی کردم که آخه چه وضعشه آدم توپیاده روهم امنیت نداره؟!!!  دست کودک3ساله ام رامحکم گرفته بودم که… بیشتر »

دلم کمی خدامیخواهد...

👌عارفی را پرسیدند: از اینجا تا خدا چه مقدار “راه” است؟ فرمود: “یک قدم” گفتند:این یک قدم کدام است؟ فرمود: “پا بگذار روی خودت” اعوذُ.باللهِ.مِن نَفسی خداخواهی یعنی ترک خودخواهی بیشتر »
 
مسابقه وبلاگ نویسی حمایت از کالای ایرانی