کلید واژه: "حمایت ازکالای ایرانی"

روزی دست خداست!!!

#به_قلم_خودم #تولید_ملی انقدردرافکارش غوطه وربودکه سردی هوارااحساس نمی کرد. آهسته قدم برمیداشت وتندتندنفس می کشید دلش میخواست فریادبزند.دنبال راهی بودتاخودش راخلاص کند. ‌کمی به اطراف نگاه کرد.خیابان پربودازآدم های رنگارنگ.بعضی سرگرم کارخویش وبعضی باحالت… بیشتر »

بفرماییدشیرینی محلی

#به_قلم_خودم #حمایت_از_کالای_ایرانی #تولید_ملی امسال باتدبیرآقاسال #حمایت_از_تولید_ملی نام گرفت واین قضیه شدنقل مجالس عیدانه ما. هرکس چیزی می گفت:متناسب باسلیقه شون بحث روپیش می گرفتن.انگارنه انگاراومدن مهمونی وقراره چاق سلامتی کنن… بعضی… بیشتر »
 
اسرار عبادات