کلید واژه: "تولیدملی"

ساخت ایران!!!

#حمایت_از_کالای_ایرانی #به_قلم_خودم شلوغ بودوصدابه صدانمی رسید.چندمرتبه فروشنده راصدازدم:آقا…آقا… نگاهم نمی کردوانمودمی کردکه سرگرم صحبت با بقیه مشتری هااست.من که ازنوع برخورداوبه شدت ناراحت شده بودم،باصدای رسایی گفتم:جناب اگرکالای موردنظرمن… بیشتر »

بفرماییدشیرینی محلی

#به_قلم_خودم #حمایت_از_کالای_ایرانی #تولید_ملی امسال باتدبیرآقاسال #حمایت_از_تولید_ملی نام گرفت واین قضیه شدنقل مجالس عیدانه ما. هرکس چیزی می گفت:متناسب باسلیقه شون بحث روپیش می گرفتن.انگارنه انگاراومدن مهمونی وقراره چاق سلامتی کنن… بعضی… بیشتر »
 
اسرار عبادات