کلید واژه: "تصور"

رازمصیبت های احتمالی

این فایل روحتماببینید https://www.aparat.com/v/SI1L2 ✍هر زمین خوردنی را مصیبت تصور نکن؛ در بسیاری از افتادن ها خیری نهفته است 🔴چه بسا چيزي را دوست نميداريد و آن چيز براي شما نيك باشد📖بقره :216 بیشتر »