کلید واژه: "اشتغال"

هرزن یک تولیدکننده درمنزل

#قسمت_اول قبل ازشروع بحث ابتدانگاهی به کلام مقام معظم رهبری در خصوص نقش زنان در فعالیتهای اقتصادی می اندازیم تاچراغ راه مسیرمان باشد.ایشان فرمودند: «اسلام با کارکردن زن نه تنها موافق است بلکه تا آنجائیکه با شغل اساسی آنها که مهمترین شغل اوست یعنی تربیت… بیشتر »

آندلسی دیگردرراه است...

👈بررسی وضعیت ایران ازلحاظ علمی ودانشگاهی واشتغال و…👉 تازه وارداین دانشگاه شده بود، شناختی نسبت به محیط ودانشجوها نداشت،ازاولین برخورد بااستاد تاریخ خاطره خوبی درذهنش نبود، اما چاره ای نداشت می بایست این یک ترم را هم میگذراند. پله های دانشگاه رایکی… بیشتر »

هرزن یک تولیدکننده درمنزل

#قسمت_دوم #تولیدی_کوچک_خود_را_راه_بندازید. قبل شروع هرکاری ابتدابایدعلم لازم برای اجرای کار راداشته باشیم.واگرعلمش رانداشتیم وحرفه ای بلدنبودیم ابتدابایدخودرامجهزکنیم.دومین کاررصد کردن محیط پیرامون مان هست به جهت فروش محصولات وبازاریابی شان.ان شاءالله… بیشتر »

روزی دست خداست!!!

#به_قلم_خودم #تولید_ملی انقدردرافکارش غوطه وربودکه سردی هوارااحساس نمی کرد. آهسته قدم برمیداشت وتندتندنفس می کشید دلش میخواست فریادبزند.دنبال راهی بودتاخودش راخلاص کند. ‌کمی به اطراف نگاه کرد.خیابان پربودازآدم های رنگارنگ.بعضی سرگرم کارخویش وبعضی باحالت… بیشتر »