گیره روسری شماره ۲


👈برای درست کردن این مدل گیره روسری به لوازم زیر احتیاج دارید👇

➖سیم برنجی شماره 6 یا 7

➖مهره

➖خرج کار ب سلیقه خودتان

➖انبر دم گرد و سیم چین

➖زنجیر سایز متوسط

🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰

برای دانلودفیلم آموزشی بزنید 👈اینجا

هیس یمنی هافریادنمی زنند!!!

چه کسی صدای ناله هایت رامی شنود؟! کدامین حقوق بشر درصددستاندن حقت ازظالمین قداعلم می کند؟! مگرزمانیکه هواپیماهای سعودی مهمان ناخوانده مجلس جشن وسرورتان شدند واز آسمان برسرعروس وداماد وجمع مهمانان نقل بمب باریدند ومجلس جشن و سرور راتبدیل به مجلس عزا کردند، کسی صدایت راشنید؟

این جماعت باپنبه سرمی برند. باپولشان خدایی می کنند. پول که باشدفریادبی معنامی شود. برق دلار های سعودی چشم زر اندوزان را کور کرده وگوش هایشان را کر. ودراوج زمانی که مدعیان حقوق بشر کر وکورند تیزی دلارسعودی شاهرگ کودکان وزنانت را می برد.

چه کسی برای احقاق حقت بلندمی شود ویاری ات می دهد؟ توکه چشم  وموی رنگی نداری تا درفراق از دست رفتنت شمع روشن کنند!! جانت هم به اندازه حیوانات خانگی( دور ازجانت ) برای شان ارزش ندارد که هشتک #یمنی_تنها_نیست به راه بیندازند. یاانقدر برای لاشخورها مهم نیستی که به زبان مادریت برنامه بسازنند و پیام تاریخی برایت بفرستند. وازدوستی باتوصحبت کنند. زبانشان باتو تنهاسکوت دربرابر این جنایات است ورساندن سلاح به متجاوزین.

چه کسی صحنه های دلخراش زندگی ات را به تصویر می کشد؟کدامین کارگردان وتهیه کننده وقت برای نشان دادن آنچه برتو میگذرد،دارد!! کدامین پرده سینمایی روز وشب تو را منعکس می کند؟ تمام فیلم هایمان پرشده ازخیانت وروابط آزادزن ومرد،عیاشی و…  خبری از جوانمردی نیست. دیگرکسی ازفداکاری ورشادت ها فیلم نمی سازد.اگرکارگردانی گوشه ای ازخیانت داعش را به تصویر بکشد، همین جماعت روغنفکر اورا به سخره می گیرند. ولقب طنز به فیلمش میدهند. آری در دوره ای زندگی می کنیم که ضدارزش ها ارزش تلقی می شوند.

درفلان کشور اگربر اثر بمب گذاری چند داعشی،نفراتی کشته شوند. تیتر رسانه ها می شود. عده ای پست کمک رسانی می گذارندو به یادشان شمع روشن می کنند.اماحرف ازتو که به میان بیاید روغنفکران وطن، یاد گرفتاری ها میفتند و بانوشتن چراغی که بر منزل رواست به مسجد حرام است. تورا به حاشیه می برند!!! 

توهمیشه بخشی ازحاشیه وحواشی بودی؟ کی تیتر اول رسانه های خبری شدی؟!! حتی زمانی که فرزندان وکودکانت دراتوبوس مدرسه درحالی که مشغول بازی وشادی بودند،موردحمله جنگنده های سعودی قرارمی گیرند!! کدام رسانه بین المللی آن رامنعکس کرد؟ چه کسی فریادت را به گوش جهانیان می رساند که شما به لطف ائتلاف مرگبار سعودی_آمریکایی از تامین حداقلی های زندگی محروم هستید. کودکانت که آب وغذای کافی ندارند،دیگرجانی برایشان نمانده تا کودکی کنند.

کودکانه هایشان مانندخانه وکاشانه شان برسرشان خراب شدو آرزو های شان مانند عزیزانشان به دیار باقی شتافت…پس همین بس که صدایشان در اتوبوس های مدرسه هم خاموش شود.گویی هیچ کس تحمل شنیدن صدای خنده های کودکانه ودیدن بازی هایشان درکوچه پس کوچه های شهررا ندارد.

هیسسسسس فریادنزن!!

هیسسس یمنی ها فریاد نمی زنند!! 

✍به قلم طوفان واژه ها

پیوندمقدس یانامقدس!!!

چه وضعشه؟انقدرهمه چی گرون شده که حتی فکر ازدواج هم تن آدم رومی لزونه!! ازیه جوون بیکار انتظار داری بره زن بگیره؟وقتی توخرج شکم خودش مونده!! نون خوراضافه بیاره!! اوه حرف کرایه خونه وپول پیش خونه وجهاز وخرج ومخارج عقدوعروسی روکه اصلا نزن! کابوس هر روز وشبمون شده!!

کی الان تواین وضعیت ازدواج می کنه آخه؟ خرج ازدواج پول خون بابامونه!!!

این حرفهارا اگرجوان دم بخت دور وبرتان باشد،زیاد می شنوید. این روزها ازدواج خودش به تنهایی نامش لرزه به تن یک خاندان می اندازد.چه برسدبه خانواده!! خانواده دوطرف تمام دغدغه شان این است که آبرو داری کنند مراسم فلان،جهازفلان وکلی تشریفات و… عروس تمام دغدغه اش این است که درآن روز بدرخشد. بایدفلان جا آرایشگاه برودوهزینه فقط آرایش او برای ۵الی ۶ساعت بالای یک میلیون می شود. لباسش هم بایدبرند فلان باشدتا درآن روز ملکه ی جمع باشد،اگرخودمانی حساب کنیم کرایه چند ساعتش بالای ۱میلیون می شود. وکلی هزینه های دیگر…

دامادبرای جلب رضایت همسر اگرندار باشد به خانواده اش فشارمی آورد.وخودش وخانواده زیربار قرض می روند.ازماشین کرایه ایی برای یک شب که برای چندساعت هزینه اش بالای یک میلیون است.  گرفته تا خریدطلا وجواهرات و…بماندکه هزینه ماشین بستگی به مدل ماشین هم دارد.

فامیل تمام دغدغه شان این است که درآن روز چه بپوشندکه چشم فلانی دربیایید.ازطلا وجواهراتی که آویزمی کنندتالباسی که برای یک شب قرض می گیرند.

بایک حساب سرانگشتی و یک دو دوتا چهارتا می توان فهمید آنچه که ازدواج را ازیک پیوندمقدس به پیوندی نامقدس تبدیل کرده،وباعث شده کابوس هرشب و روز جوان دم بخت باشد. تفکراتی ازاین قبیل است: 

🔘مگه می شه یخچال سای بای ساد نباشه؟مردم چی میگن!!

🔘مگه می شه فلان تالار نباشه!! اونجا امکاناتش ونوع غذاش بهتر!! مردم نمی گن اینابرای بچه شون خرج نکردن؟!! 

🔘مگه می شه سرویس طلا نگرفت؟مردم چی میگن؟ نمی گن ببین برای عروسش خرج نکرده؟!! 

🔘مگه می شه دختر توجهازش ماشین ظرفشویی،توستر،ماکرویو و…نباشه؟ خانواده شوهرش همش باید سرکوفتش بزنن!! من نمی خوام بچم کمبود داشته باشه!!! 

و…

نظرتان چیست؟ چه چیزباعث شده ازدواج تبدیل به کابوس یک خاندان شود؟!! 

ای کاش بجای این همه نگرانی ازحرف مردم. وبه زحمت انداختن خودبرای جلب رضایتشان کمی بیشتر به فکرجوانان مان بودیم.حواسمان باشدبه ما آدرس اشتباهی ندهند.لوازم خانگی فلان وماشین وخونه فلان وشغل فلان به خودی خود باعث خوشبختی نمی شوند.این هاشاید باعث آسایش شونداما قطعا موجبات آرامش رافراهم نمی کنند. پس خریدن لوازم آنچنانی فرزندشمارا خوشبخت نمی کند. فقط سطح توقعش را بالامی برد. 

به یاد داشته باشید چه بسیار جوانانی که باوجود خرج ومخارج های میلیونی ومیلیاردی عمر پیوندمشترک شان تنهایک ماه بودوبعد سر ازدادگاه درآوردندومنجر به طلاق شدآن موقع فهمیدندکه بدرد یکدیگر نمیخورد!! داماد بخاطرمهریه سنگین واینکه توان پرداخت ندارد راهی زندان می شود!!

عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال: ایاکم و خضراء الدمن، قیل: یا رسول الله و ما خضراء الدمن؟ قال: المراة الحسناء فی منبت السوء.

پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: بپرهیزید از سبزه‌هایی که در مزبله می‌روید. عرض شد: یا رسول الله! سبزه‌هایی که در مزبله می‌روید چیست؟ حضرت صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: زن زیبایی که در خانواده پست و ناشایست بوجود آمده باشد. (من لا یحضره الفقیه، ج. ۳، ص. ۲۵۶، مکارم الاخلاق، ص. ۲۰۵)

ازکجابه اینجارسیدیم؟چرا ملاک مان چه درانتخاب همسر،چه درانتخاب نوع وسبک زندگی مشترک باآنچه که درسرشت ماست فرق دارد؟ خداوند ازدواج را مایه آرامش قرارداد!!

خداوندمی فرماید:《نشانه‏ هاى خدا این است که همسرانى از جنس خودتان آفرید تا در کنار آن‏ها آرامش یابید.روم/۲۱》 

 آیا می توان بازیربارقرض رفتن وچشم وهم چشمی زمینه سازی برای رسیدن به آرامش وخوشبختی ایجادکرد؟!  مگرمی شود با داشتن روشنایی خورشید، چشمان رابست وگفت ما نور خورشید را ندیدیم و به بیراهه رفتیم؟!!  ازکدامین مسلک هستیم؟کدامین خدا رامی پرستیم؟ آیا حرف مردم از حرف خدا برای ما ارجحیت دارد؟  مگرمی شود پابوس آقاامام رضا(علیه السلام)رفت اما به کلامشان گوش نکرد؟

قال الامام الرضا علیه السلام: اذا خطب الیک رجل رضیت دینه و خلقه فزوجه و لا یمنعک فقره و…

امام رضا(علیه السلام) فرمود: هنگامی که مردی از شما خواستگاری کرد که از دین و اخلاق او راضی بودید به ازدواج با او رضایت دهید؛ و مبادا فقر او ترا از این رضایت باز دارد و… (میزان الحکمة، ج. ۴، ص. ۲۸۰)

ببینیدملاک درانتخاب همسردین واخلاق است. مولا نگفتن اگرخواستگار فرزندشمادکتر ومهندس بود وخانه داشت و… به او دختر دهید میفرمایند:مبادا بخاطرفقر رضایت به ازدواج ندهید!!

خدا سخت نگرفته،ماچرا این پیوند راباتفکرات جاهلی مان سخت می کنیم. آیا نداشتیم دختروپسری که ازمال دنیا هیچ نداشتن؟ ولی از ازدواج نترسیدند وباکمترین امکانات زندگی مشترکشان راشروع کردند؟! ونتیجه ازدواجشان شد فرزندان صالحی چون حسن (علیه السلام) حسین (علیه السلام) که فخرجوانان عالم بودند. چه حماسه ها آفریدند وزینب(سلام الله علیها) چه رشادت ها که نکرد. این چنین فرزندان حاصل تربیت درست هستند،زیر سایه پدرومادری که تفکرشان برگرفته از اراده خدا وسنت پیامبر(صلی الله وعلیه وآله وسلم) بود.و نان حلالی که پدرشان باتلاش وکار در زمین دیگران برسرسفره شان میگذاشت. نه اینکه به صرف پابه رکاب پیامبر بودن ودرتشکیل حکومت اسلامی نقش مهم ایفا کردن خود وخانواده اش را ژن برتر بداندواستفاده ازسفره حکومتی راحق شخصی تلقی کند.وفرزندانش نان آقازادگی بخورند.

نگاهی به سیره عملی اهل بیت (علیهم السلام) بیندازید. آرامش  رابه معنای واقعی درلحظه لحظه زندگیشان لمس خواهیدکرد.

نداشتن شغل دولتی،نداشتن بابای پولدار،نداشتن خانه،نداشتن پشتیبان مالی برای شروع یک زندگی نبایدباعث خجالت یک جوان مومن شود.همانطورکه نداشتن پول جهاز آن چنانی نباید مانع انتخاب دختر عفیف وباحیا شود. 

تازمانی که تفکرمان منوط به شان وپول ومقام و…باشد ازدواج می شودنامقدس واضطراب آن قبل وبعد ازدواج همراه زوجین خواهدبود. وبهای چنین تفکراتی خم شدن کمرپدر یابه عبارتی(خون بهای پدر) می شود.

👈به قلم طوفان واژه ها

سلام براشک

سلام بر اشک! سلام بر غم! سلام برمولایم حسن بن علی(علیه السلام).سلام برجگری که از زهرکین پاره پاره شد.نفرین برزهر،وزهردهندگان. 

سلام برتشتی که خون خدا را درخود جای داد. سلام برمظلوم بن مظلوم.سلام برغریب بن غریب،به راستی چه شباهتی دراین غربت است.پدر دربین پیروانش غریب است وپسر درمیان اهل خانه!! 

اف براین روزگار که گویی این غربت راپایانی نیست. شما وپدران شما چراغ راهی بودیدکه زمینیان نه تنها توان درک نورتان رانداشتندبلکه  کمرهمت بستند تا نوریکی پس ازدیگری تان راخاموش کنند. همچنان که عده ای سبک مغز باوجود گذشت هزار واندی سال بازدرتلاشندتامردم را ازوجود آخرین نور محروم سازنند.

نفرین براین جماعت وتفکرات شیطانی،نفرین بر دشمنان شماکه بدترین مردمان زمانند.نفرین بر هرآن کس که بهارجوانی شمارابه خزان خیانت فروخت. نفرین برخدعه کنندگان.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

 تشنه بود، تشنه ی يك جرعه آب بود
مردي كه درد هاي دلش بي حساب بود
پا مي كشيد گوشه ی حجره به روي خاك
پروانه وار غرق تب و التهاب بود
از بسكه شعله ور شده بود آتش دلش
حتي نفس نفس زدنش هم عذاب بود
در ازدحام و هلهله ی نا نجيب ها
فرياد استغاثه ی او بي جواب بود
يك جرعه آب نذر امامش كسي نكرد
هر چند آب دادن تشنه ثواب بود
آخر شبيه جد غريبش شهيد شد
آري دعاي خسته دلان مستجاب بود
غربت براي آل علي تازگي نداشت
در آن ديار كشتن مظلوم باب بود
اما فداي بي كفن دشت كربلا
آلاله اي كه زخم تنش بي حساب بود
هم نعل تازه بر بدنش ردّ پا گذاشت
هم داغديده ی شرر آفتاب بود

شاعر:یوسف رحیمی

تنظیم شده به قلم طوفان واژه ها

گیره روسری شماره ۱

👈آموزش گیره روسری👇

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

👈لوازم موردنیاز👇

برای دانلودفیلم آموزشی گیره روسری

لینک زیر را لمس کنید

🤚