آرشیو برای: "شهریور 1397"

درآخرین فرصت

خورشیددروسط آسمان،تماشامی کند اهل زمین را. وزمین بغض خودرا فرومی خورد. همه بی تابند. گروهی بی تاب شهادت. گروهی بی تاب غارت.دندان طمع تیز کرده اند. ازدور تمام دارایی امام را زیرنظر دارند. همه چیز راثبت می کنند.گویی به دنبال تسویه حساب آمده اند. نبایدچیزی… بیشتر »

زینب می خواهداین میدان

باتوهستم.تویی که این متن رامی خوانی وکربلا رادرک نکردی!!تویی که بادیدن کودک شش ماهه به یادعلی اصغرامام حسین(علیه السلام) میفتی ونفست تنگ می شود. تویی که تادختری سه ساله می بینی به یادرقیه خاتون(سلام الله علیها) درآغوشش می گیری! اگر دلتنگ پدر… بیشتر »

عاشقی ازعباس بایدآموخت

نیمه شب هشتم محرم بود. اهل حرم تشنه بودند. امام فرمان پرکردن مشک ها راصادر کرد. عباس علیه السلام باسی سواره وبیست پیاده راهی نهر فرات شد. عمرو بن حجاج فرمانده نگهبانان دشمن فریاد زد شما کیستید؟ یکی از یاران حسین علیه السلام به نام «هلال بن نافع» جواب… بیشتر »

شغل اینترنتی!!!

آنانکه ادعای ایجادشغل درفضای مجازی را دارند، خصوصا دربسترهای غیربومی! مثل تلگرام و اینستاگرام و.. اجالتا می شود،لحظه ای درنگ کنند تا سطح فهم ما هم به پای شان برسد وچشم کم بینای ما به نور اشتغالی که آنان می گوید روشن شود؟! امکانش هست چندمورد ازاشتغال های… بیشتر »

مَحرَم اسرار می آید

مُحَرَم هرحرفش یک نشانه است. یک کلمه است، وهزاران حرف نگفته و زخمی که سالهاست التیامی نداشته!!یک کلمه است.امامَحرَم اسراراست.درهر حرفش سری نهفته است. م :بیانگرمظلومیت است. ح :نشان ازحَرم وحریم دارد. ر:بیانگر راضی به رضای خدابودن،قدم اول بندگیست.… بیشتر »

داداش باخودت چندچندی؟!

به بعضی ها فقط بایدگفت: داداش باخودت چند چندی؟! تاچند روز پیش جز پیشتازان کمپین #نه_به_ حجاب_اجباری بود.مرد ایرانی را دعوت می کرد تا روسری از سر ناموسش بردارد و برسرچوب کند وعکس بگیرد وبرای اوبفرستد!!🤐 اوهم عکس ناموس دیگری را درپیجش میگذاشت و زیرش می… بیشتر »

طعم طلبگی

طلبه شدی که چه به شود؟ طلبه شدی تا طالب علم باشی؟ طالب علم هم فقط در خواندن وحفظ کردن خلاصه نمی شود😎 طالب علم وقتی معناپیدامی کند که اول علم رابشناسی بعدمزه کنی وبعد بخوری😋 طلاب عزیز سال تحصیلی جدید نوش جانتان🤗 بیشتر »

به خیمه امام زمان(عج) خوش آمدی!

همین اول راهی تکلیف خودت راباخودت روشن کن، ببین چندچندی! طلبه شدی که چه بشود؟ دنیایت راآباد کنی؟ یافقط به فکرآبادانی آخرتت هستی؟ یا هردو رامی خواهی؟ چشمی درتاریخ بچرخان وببین کسانی راکه یکی رامی خواستندیا دنیا یا آخرت !! روزگارچگونه برآنها گذشت! آن مردی… بیشتر »

تفکری شوم

بازهم درذهنم شوری بپاست. واژه ها گوی سبقت ازقلم ربوده اندوهرکدام خودرا برسطری می نشانند. گویادربیان حقیقت ازهم سبقت می گیرند. ومرا یارای کنترل کردنشان نیست. گویا این قلم کمرهمت بسته است به واسطه واژه ها طوفانی دیگربپاکند. مکه،حجه الوداع،سقیفه،غدیر!!!… بیشتر »