آرشیو برای: "مرداد 1397, 19"

شمع ساده 

 ➖وسایل موردنیاز:  ظرف برای ذوب کردن ، فیتیله دوبرابراندازه قالب پارافین معمولی یا5/درصد قالب (لومینیومی،پلاستیکی،یالیوان های شیشه ای) رنگ شمع یامدادشمعی چسب حرارتی یامهره نکته:به دلیل تماس باحرارت مواظب دستتون باشید. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ پارافین راداخل… بیشتر »