آرشیو برای: "خرداد 1397, 24"

نقش قوه مقننه درحمایت ازتولیدملی

مجلس باید مقررات و قوانین راحتی برای تولید تصویب کند و قوه مجریه اجرا کند. قوانین مربوط به سرمایه گذاری باید کمی تعدیل شود.  برای بخش‌های عمرانی و تولیدی باید بودجه بیشتری تصویب کنند تا برای بخش‌های هزینه ای و اجرایی.  اصل ۴۴ قانون اساسی، کمی… بیشتر »

به نام تولیدملی وبه جیب لابی ها..

⬅️اصل۴۴قانون اساسی ➡️ هدف از اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی عبارتند از: شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مالی و… بیشتر »