آرشیو برای: "خرداد 1397, 22"

باردیگرآب شرمنده عباس شد...

هرگاه نگاه آدمی به آب میفتد،ناخودآگاه برگی در ذهنش ورق می خوردوکربلاراتداعی می کند. کربلا،از اسمش هم بلامی بارد!!! شمردل خوش ازآنکه بتواندازطریق به راه آوردن عباس (علیه السلام)ازامام حسین(علیه السلام)امتیازی بگیرد وایشان رابه بیعت وادارکند.امان نامه می… بیشتر »