آرشیو برای: "خرداد 1397, 18"

آنسوی ابرها...

#تولیدی #به_قلم_طوفان_واژه_ها ازخانه که خارج می شوی،هواخوب است و نسیم خنکی می وزد.دلت قرص است که ابرهاخیال باریدن ندارند.پس چترراباخودنمی بری. همین که سوارماشین می شوی وچندکیلومترحرکت می کنی ابرهایی سیاه پوش به سویت می آیند!!! باخودمی گویی عجب… بیشتر »