آرشیو برای: "خرداد 1397, 15"

تاانسانیت زنده است ماهستیم

#تولیدی صدایش رعشه به جانت می اندازد.دلت می خواهد خرخره اش رابجوی امازورت نمی رسد. اوآماده تا دارایی ات رامصادره کند.زبان آدمیزاد نمیفهمد.اهل خدعه ونیرنگ است. جوانمرد نیست که بگویی با مذاکره وصلح بشودبا اوکنارآماد.اوخانه وکاشانه ات رامی خواهد.او آوارگی… بیشتر »

هرزن یک تولیدکننده درمنزل

#قسمت_اول قبل ازشروع بحث ابتدانگاهی به کلام مقام معظم رهبری در خصوص نقش زنان در فعالیتهای اقتصادی می اندازیم تاچراغ راه مسیرمان باشد.ایشان فرمودند: «اسلام با کارکردن زن نه تنها موافق است بلکه تا آنجائیکه با شغل اساسی آنها که مهمترین شغل اوست یعنی تربیت… بیشتر »