آرشیو برای: "خرداد 1397, 14"

آندلسی دیگردرراه است...

👈بررسی وضعیت ایران ازلحاظ علمی ودانشگاهی واشتغال و…👉 تازه وارداین دانشگاه شده بود، شناختی نسبت به محیط ودانشجوها نداشت،ازاولین برخورد بااستاد تاریخ خاطره خوبی درذهنش نبود، اما چاره ای نداشت می بایست این یک ترم را هم میگذراند. پله های دانشگاه رایکی… بیشتر »

هرزن یک تولیدکننده درمنزل

#قسمت_دوم #تولیدی_کوچک_خود_را_راه_بندازید. قبل شروع هرکاری ابتدابایدعلم لازم برای اجرای کار راداشته باشیم.واگرعلمش رانداشتیم وحرفه ای بلدنبودیم ابتدابایدخودرامجهزکنیم.دومین کاررصد کردن محیط پیرامون مان هست به جهت فروش محصولات وبازاریابی شان.ان شاءالله… بیشتر »