آرشیو برای: "خرداد 1397, 11"

دعاکنیدبرای ما

درنیمه ماه مبارک رمضان که مصادف شده بامیلادشما به عشق شمامی نویسم،باحالی زارو بیقرار.وشمارا واسطه درگاه الهی قرارمیدهم.به امید اینکه درحق مادعاکنیدتاعاقبت بخیرشویم. آقای من این روزهاعده ای دست به دست هم داده اندتااوقات شیعیانتان راتلخ… بیشتر »