آرشیو برای: "خرداد 1397, 02"

خرمشهرهادرپیش است.

#تولیدی #به_قلم_خودم #سوم_خرداد #خرمشهرها_درپیش_است قطعامرحله اول رفع فیلترتلگرام رابیادمی آورید؟ وحتماجمله تلگرام راخداآزادکرد.شنیده اید؟روزی این جمله چنان بزرگ نوشته می شدکه گویی فتحی رخ داده است!!به راستی فتحی رخ داده بود؟اگربشودفعالیت آزادانه… بیشتر »