آرشیو برای: "خرداد 1397"

شکرنعمت های خداوندگار

#تولیدی #به_قلم_خودم #همنوا_با_ابوحمزه الهی چگونه شکرنعمت های بیکرانت رابجای آورم درحالی که قاصروناتوان هستم!!! باچه رویی به درگاهت پناهنده شوم وطلب بخشش کنم درحالی که تومرا عزت بخشیدی وموردلطف ورحمتت قرار دادی ومن ناسپاس بودم وکفران نعمتت کردم!!! افسوس… بیشتر »

باخدامعامله کرد

#تولیدی #به_قلم_خودم #وفات_حضرت_خدیجه_سلام_الله_علیها #با_خدا_معامله_کرد درروزگاری زندگی می کنیم،که معیار سنجش آدم هاپول وثروت،وهرآنچه این دورادربربگیرد می باشد. اگرپولدارباشی جایگاه اجتماعی ات بالای مجلس است واگرنداشته باشی جایگاه اجتماعی که هیچ ،حتی… بیشتر »

خرمشهرهادرپیش است.

#تولیدی #به_قلم_خودم #سوم_خرداد #خرمشهرها_درپیش_است قطعامرحله اول رفع فیلترتلگرام رابیادمی آورید؟ وحتماجمله تلگرام راخداآزادکرد.شنیده اید؟روزی این جمله چنان بزرگ نوشته می شدکه گویی فتحی رخ داده است!!به راستی فتحی رخ داده بود؟اگربشودفعالیت آزادانه… بیشتر »

برکت سحری

#تولیدی_به_قلم_خودم #اولین_روزه_من رمضان رادوست داشتم چون با ورودش همه چیز خاص می شد.اهل خانه دررفتارشان تجدیدنظرمی کردند. محبت هابیشترمی شد.پدرم همیشه می گفت:درماه رمضان مامهمان خدا هستیم وبایدآداب مهمانی رارعایت کنیم.ومن که کودکی 6ساله بودم تصورم… بیشتر »
 
اسرار عبادات