نامه ای به دخترم

زهرای من سلام خجسته روزمیلادبانوی عصمت وکرامت حضرت فاطمه معصومه(سلام الله علیها)روبهت تبریک میگم 😍

امروزبه همین مناسبت برات چندخطی به یادگارمی نویسم که هروقت باسوادشدی این نامه چراغی برای انتخاب مسیرزندگیت باشه 😊

نورچشمم توزمانه ای زندگی می کنیم که خیلی هابرای نسل شمابرنامه های خطرناکی چیدن وکمرهمت به فاسدکردن نسل های آینده دارن پس همیشه باید شش دونگ حواست جمع باشه وهرحرفی روکه می شنوی بلافاصله باورنکنی 😏  هرسوالی که برات پیش اومدبرای رسیدن به جواب سوالت به سراغ متخصص اون رشته برووازپرسیدن ازاهل کوچه وبازاربپرهیز که این افرادهیچ وقت نه مشاوره خوبی هستن نه راهنمای مناسبی 😑  همونقدرکه به خوراکی های خوشمزه اهمیت میدی وهمه شون رومی شناسی 😬 بایدتوی خوراکی که به فکروذهنت میدی هم دقیق باشی چراکه خوراک اشتباه باعث مسمومیت ذهنت می شه همونطورکه مسمومیت غذایی آدم روازپادرمیاره پس مواظب خوراک فکرت هم باش 😊 

عزیزدلم هیچ فکرکردی چرافاصله بین میلادحضرت رضا(علیه السلام)وحضرت معصومه(سلام الله علیها) رودهه کرامت گفتن؟ چرا روزمیلادحضرت معصومه رو رودخترگذاشتن؟ الگوهایی که یه عده نمی خوان به عنوان الگوشناخته بشن وتواین راه کمرهمت بستن چه باشبهه آفرینی وجنجال قومیتی(عرب وعجم) ونژادپرستی واینکه ژن ماآریاییه و… این جماعت که ازاربابانشون خط می گیرن فقط قصدشون منحرف کردن ذهن شماونسل آینده است تادینتون رو خوب نشناسید 😒  اونهاترس ازانتشاراسلام دارن اونهاازاسلام به عنوان دین برتروکاملترمی ترسن بخاطرهمینه که باانتشاراین اراجیف می خوان مانع گسترش اسلام حقیقی بشن ودرعوض اسلام لیبرالی وانگلیسی روترویج می کنن والگوهای غربی روبولدمی کنن تادختران این سرزمین روبه فسادبکشندوبه همین نسبت مردان هم به فساد کشیده خواهندشدهمون ترفندی که برای مسلمونهای آندولس چیدن 😥 

میوه دلم مراقب این حرفهای به ظاهرقشنگ باش که به اسم آزادی وحقوق بشرترویج بی بندوباری وهرزگی می کنن کدوم حقوق بشر؟وقتی زن تبدیل می شه به کالایی برای فروش بهتر اجناس !!! 😨  حقوق بشر روچطورمعنامی کنن وقتی زنان روتبدیل می کنن به مانکن هایی توخیابون باعرضه تن و نابودی کانون خانواده حق زن دیگر روپایمال می کنن وباعث دلسردی زوجین می شن ودرنهایت آمارفسادو طلاق روبالامی ببرن واسم این رفتارشون رومیذارن آزادی وکمپین حمایت ازحقوق زنان تشکیل میدن 😎  این وسط بیشترازمردان این زنان هستن که آسیب می بینن جنس زن ومردباهم فرق می کنه زن به دنبال تصاحب قلب مرد ومردبه دنبال تصاحب جسم زن هست واین روخداوندقرارداده تااین دودرکنارهم ودرکانون خانواده آروم بگیرن نه برای ارضای دسته جمعی این حرفهاوکمپین هاولبخندهای زورکی که ماخیلی شادیم چون آزادی داریم همش فریبه 🙄  حواست باشه این فریبکاران سگ دست آموزنظام سرمایه داری هستن وهرچه میگن ومی کنن فقط بخاطراینکه برندهای بیشتری فروش بره وپولش به حساب پروتکل های سرمایه داری ریخته بشه 😞 بخاطرهمینکه تریبون دارهاوکسانیکه رسانه دارن تمام تلاششون رومی کنن تامردم روهرچه بیشترباظواهر سرمایه داری سرگرم کنن 😩  که اگراین اتفاق بیفته ومردم سرگرم این حواشی بشن کمتربه عملکردسران کشورتوجه می کنن واونهامی تونن به چپاول بیشترشون ازبیت المال ادامه بدن 🤐 

نازنین من نمونه بارزیک دختریعنی حضرت معصومه (سلام الله علیها)دختری که درعلم وکمالات بی نظیربود ودردفاع ازولی زمانش ازشهرخودش به قصدمشهد هجرت کرد ودراین مسیربه روشنگری علیه خاندان فاسدعباسی پرداخت (نمونه بارز#آتش_به_اختیار) 👊

زهرای من ازتومی خوام توهم باشناخت درست ازدین وارزش های وجودیت راهی روانتخاب کنی که مایه عزتت دردنیاوآخرت باشه وبدون هیچ وقت ارزش زن به عرضه جسم وزیبایی تن به چشمان نامحرم نیست وهمه این به به وچه چه هاروزی تموم می شه وکامنت هاولایک هاانقضاشون می گذره وتومی مونی ویک دنیاحسرت واینکه چراعمرووقتت روصرف کاری نکردی که لااقل ماندگارباشه 🤔  رمزماندگاربودن درست زندگی کردنه ودرست زندگی کردن به معنای به هرقیمت زندگی کردن نیست چون این دنیاارزش این رونداره که ماآدم هابرای این زندگی چندروزه تن به هرخفتی بدیم 🤐  نگاه کن به اون کسی که بخاطرسیرکردن شکمش تن به خفت میده ویه عده اسمش روازهرزگی به کاسبکاران جنسی تغییرمیدن وسعی می کنن براشون حقوق شهروندی درنظربگیرن به نوع زندگیشون نگاه کن وعبرت بگیر 😰 ولی درکنارش نگاهی هم بندازبه اون بانویی که از سرغیرت برای سیرکردن شکم خودش وبچه هاش تن به کارگری میده ولی تن به ذلت نمیده 👏 وهمونهاکه برای گروه اول کف ودست وسوت می زنن وحقوق شهروندی براشون قائلن برای گروه دوم درحدحقوق کمیته امدادویارانه و…درنظرمی گیرن 😭 

اینه معنای توطئه وفریبکاری وسرگرم کردن مردم به فسادوبی بندوباری ودرکنارش چپاول سرمایه های کشور 😐 مواظب دلالان وسرمایه داران ومرفهین بی دردباش وهرگزحسرت زندگی اونهارونخور چه فرعون هاوقارون هایی که نتیجه یک عمرجمع کردن زروزیورکه باخاک یکسان شدن وچه عالمان بزرگی که یک عمرازمردم دستگیری کردن وساده زندگی کردندومردمی بودن وهنوزبعدازمدتهاازنبودشون میگذره ولی ماندگارن 😍 مهربونم حرف زیاده ووقت کم منوبابایی برات آرزوی بهترین هاروداریم ان شاءالله طوری زندگی کنی که ثمره عمرت لبخندرضایت به صورت مولامون حضرت مهدی(عج)بشونه ومایه افتخارمنوبابایی باشی 😍 درپناه خداباشی

#آتش_به_اختیار #نامه_ای_به_دخترم #مرفهین_بی_درد #کاسبکاران #سرمایه_خواران #میلاد_حضرت_معصومه_سلام_الله_ علیهامبارک 🌷 🌷 🌷 🌷 🌷

 

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
نظر دهید

آدرس پست الکترونیک شما در این سایت آشکار نخواهد شد.

URL شما نمایش داده خواهد شد.
بدعالی
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots.