شمع ساده 

 ➖وسایل موردنیاز:

 ظرف برای ذوب کردن ، فیتیله دوبرابراندازه قالب پارافین معمولی یا5/درصد قالب (لومینیومی،پلاستیکی،یالیوان های شیشه ای) رنگ شمع یامدادشمعی چسب حرارتی یامهره نکته:به دلیل تماس باحرارت مواظب دستتون باشید.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

پارافین راداخل ظرف ریخته وبه روش بن ماری ذوب میکنیم.به محض ذوب اخرین قطعه ظرف راازروی حرارت برمیداریم.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖

قالب راباروغن چرب میکنیم.فیتیله را باچسب حرارتی کف قالب میچسبانیم تاثابت بماندمیتوانیدازمهره برای نگه داشتن فیتیله استفاده کنید. بالای فیتیله رو هم توسط چوب بستنی نگه میداریم. پارافین که حدود 1یا2دقیقه خنک شد را ارام ویکنواخت داخل قالب میریزیم ومیگذاریم خنک شود.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

باتوجه به قالبتون مدت زمان خنک شدن شمع فرق دارد ولی حدود 3تا4ساعت قالب 15سانتی،ویک روز قالب بزرگتر زمان میخواهد.           

   برای رنگی کردن شمع بااخرین قطعه درحال ذوب رنگ رااضافه میکنیم مواظب باشیدرنگ نسوزد.

شمع راباچندضربه به قالب درمی آوریم.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🔵پایان آموزش🔵

✍تنظیم شده توسط:مربی آموزشگاه مجازی بانوی ایرانی

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
نظر دهید

آدرس پست الکترونیک شما در این سایت آشکار نخواهد شد.

URL شما نمایش داده خواهد شد.
بدعالی
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots.