زنده بادکارگرایرانی

#جهیزیه_من

درخانه ماهمه مرابه یک دنده بودن میشناختند ومی دانستندسرمسائلی که به آن اعتقادراسخ دارم بااحدی رو دربایستی ندارم.ازروزاول باجناب همسرمذاکرات مفصلی درباره خرید لوازم زندگی انجام داده بودم واز جانب اوخیالم راحت بودکه بامن هم عقیده است، فقط می ماندخانواده محترم که می بایست شش دانگ حواسم را جمعشان می کردم که مبادااجناس خارجی درجهازم پیداشود. 😣
بگذریم ازاینکه مرامسخره می کردند ومی گفتند: فعلا کله ات داغه رفتی سر زندگیت دیدی بعدیه مدت ازکارافتادن یادت میاریم!!! 😎
من هم که همیشه جوابی درآستین داشتم لبخندمی زدم و می گفتم:اولا فدای سرکارگر ایرانی،لااقل اگرهم خراب بشن دلم خوشه پولش رفته توجیب هم وطن خودم.دوما وسیله برای خراب شدنه،قرارنیست که یه عمرازش استفاده بشه!!سوما برفرض هم خراب بشه، مال این مملکته نمایند گیش همین جاست، قطعاتش همین جاست،این روراحت ترمی تونم پیدا کنم یا نمایندگی سامسونگ ودوو و…رو؟
یادتونه تلویزیون آبجی اینا که به قول شمامال شرکت سامسونگ بودخراب شد؟چرااون موقع کسی چیزی نگفت؟ رفتن تعمیرکنن زنگ زدن کسی که براشون نصب کرده،گفتن قطعاتش رو نداریم ورفت توزباله دان تاریخ!!!!
آن روزها باجان کندن هم شده پای خواسته ام ایستادم وامروزکه درحال نوشتن آن خاطرات هستم باافتخارمی گویم، بعدچندسال که #یخچال_فریزر #فیلور و#تلویزیون و#گاز و#ماشین_لباس_شویی بانشان تجاری #اسنوا خریدیم،شکرخدامشکلی نداشتند. وهیچ وقت مجال سرزنش هم فراهم نشد.جالب این است که نه تنها خانواده حرف های گذشته رایادآوری نمی کنن اتفاقاچندی پیش که قصد خرید یخچال،برای برادرم داشتنددنبال یک #نشان_تجاری_موفق بودند وبرخلاف تصورم ازمن سوال کردندو راهنماییشان کردم.

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
نظر دهید

آدرس پست الکترونیک شما در این سایت آشکار نخواهد شد.

URL شما نمایش داده خواهد شد.
بدعالی
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots.