آموزش گل ۱۰پر(ژله ای)

#آموزش_امروز_گیره_مجلسی_طرح_گل هست

⭕نگین کله قندی ۱۲تا۱۴

🔴قیمت بین ۱۲تا۱۵ت می تونیدبفروشید بستگی به سایزش داره.

➖➖➖➖➖➖➖

لوازم موردنیازبرای  گل ده پر👇

👈نگین کله قندی سایزش ۱۲یا۱۴

👈چسب حرارتی

👈مرواریدلپه ای سایزمتوسط یک عدد

👈فندک اتمی یافندک معمولی

👈زنجیرساچمه ای

👈موچین(برای چیدن نگین ها.بعداستفاده دراین کاردیگه برای ابرواستفاده نکنید.😅)

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

خمیرسیلیکون رومی تونیدازخرازی هاتهیه کنید.

به دوصورت نواری ودایره ای دربازار موجودهست.

جنس ایرانی وخارجیش هست.

من سالهاست دارم باجنس ایرانیش کارمی کنم مشکلی هم نداشته ارزونترازخارجیشم هست.😉

قیمت خمیرنواری بین ۱۵تا۱۶حالایکی دوهزارتومن بالاپایین

قیمت دایره ای بین ۳۰تا۳۵ت

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

برای اینکارمانیازداریم که ابتداطرح برگ رو روی خمیرمون بکشیم به ۱۰تاگلبرگ احتیاج داریم .توصیه می کنم برای اینکه گلبرگ هاتون یک اندازه باشند گلبرگتون رو روی کاغذالگوبکشین بذاریدروی خمیرو بایه چیز تیزطرح رو روی خمیربندازید(خلال دندون مناسبه)

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

روی خطوطی که ازالگو کشیدید زنجیرساچمه ای رو دقیق بگذارید.بعدنوبت نگین هاست.

برای گذاشتن نگین هاحتماازراس کاربذاریدوبعدبقیه روبچینیدنیازنیست خیلی نگین هاروفروکنید.خیلی هم شل نباشه.طوری بذاریدکه لق نزنه.بعدچیدن نگین داخل کار روهم زنجیر بذاریددرست مثل دورش که گذاشتید وبعدش چسب بریزید.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

حالانوبت چسب حرارتیه 😊

👈اول اینکه بذاریددستگاه خوب داغ بشه وبعد حتماحتمابرای چسب ریختن ازراس کارشروع کنید

 وحین ریختن چسب پشت کارتون دقت کنیداطراف کارچسبی نشه که اگربدبریزیدکارتون زشت می شه

کل زمان لازم برای خشک شدن چسب چندثانیه اس 

وبعدبه آرومی بازدن زیرراس گلبرگتون می تونیدگلبرگ روازخمیرجداکنید.

🔴نکته: برای کارهای ژله ای ازچسب حرارتی صنعتی استفاده کنید.(چسب حرارتی صنعتی ظاهرش کدر ولی وقتی آب می شه بی رنگه. وقتی به بدنش دست می زنیدچسبندگی خفیفی داره😊)این هارودقت کنید.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

👈نکته👇

➖برای حالت دادن گلبرگ هاکه ازحالت صافی دربیاد وقوس داشته باشه دوکارمی تونیدانجام بدید

◀️اول اینکه وقتی چسب روریختیدروی کارتازمانی که خوب خشک نشده کار روآروم ازخمیرجداکنیدوبادست بهش حالت بدید

◀️دوم اینکه گلبرگ رووقتی خوب خشک شد توی دستتون بگیریدوبافندک قسمت بالاو پایینش روحرارت بدیدوبادست حالت بدید.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

وقتی هر۱۰گلبرگتون آماده شدیک تکه خمیراز خمیر تون بکنیدوگردش کنیدو۵تا ۵تاگلبرگ روبه پشت بذارید روش وراسش روچسب بریزید

وقتی خشک شدبه آرومی خمیر روازکارتون جداکنید.

۵گلبرگ دوم روهم به همین شکل آماده کنید وروی گل اولتون بذاریدنحوه قرارگرفتن دوگل روی هم بایدگل رویی گلبرگ هاش بین گل زیری باشه.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

برای درست کردن وسط گلبرگ اول مروارید روطبق شکل توی خمیربذاریدودورش روبانگین وزنجیرپر کنیدوبعدچسب بریزیدودرنهایت بعدخشک شدن چسب کار روجداکنیدوبه وسط گلتون بچسبونید

🔰فیلم آموزشی درادامه🔵

🔴بزنید  اینجا

➖➖➖➖➖➖➖

بزرگترین کانال آموزش رایگان انواع مشاغل خونگی درپیام رسان سروش👇

@kasbokar_110

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
نظر دهید

آدرس پست الکترونیک شما در این سایت آشکار نخواهد شد.

URL شما نمایش داده خواهد شد.
بدعالی
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots.